Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kasarminlahden alueen hankkeet

Uusikaupunki kirkkailla vesillä

Tervetuloa osallistumaan Uusikaupunki kirkkailla vesillä -hankkeen webinaariin
torstaina 2.12.2021 klo 17 -19.

Tapahtuma on kaikille avoin. Siellä esitellään hankkeen tuloksia, kerrotaan alueen vesien tilasta ja tehdyistä parannustoimenpiteistä ja virkistystoiminnan edistämisestä.
Ja käydään läpi kuntalaisten ja sidosryhmien hankkeessa esittämien aloitteiden tilannetta.
 
Ilmoittaudu linkistä 30.11.2021 klo 16 mennessä!

Hankealue

Matalanpuhti on tyypillinen merenlahti, johon laskee Kasarminlahden kautta sisämaan laajan alueen valumavedet. Ajan saatossa on kaupungin keskustasta kiven heiton päässä olevan puhdin rannalle muodostunut asutusta ja vesialueen tilaan liittyvä keskustelu on ollut ajoittain vilkasta alueen asukkaiden ja kaupungin välillä. Hanke on käynnistynyt alueen asukkaiden huolesta löytää toimenpiteitä veden laadun parantamiseksi ja halusta lisätä virkistyskäyttöä.
Leader Ravakka on myöntänyt hankkeelle avustusta EU:n maaseuturahastosta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tarjota mahdollisuus kaikille asiasta kiinnostuneille hankkia tietoa ja kehittää ideoitaan Kasarminlahden ja Matalanpuhdin merialueiden veden laadun parantamiseksi ja virkistyskäytön lisäämiseksi alueella. Vuonna 2020 hankealueella alkanutta veden laadun tarkkailua jatketaan ja laajennetaan vuoden 2021 aikana.

Tiedon jakaminen

Alusta saakka on ollut selvää, että hankkeessa tuotetaan ja jaetaan tietoa. Hankkeessa syntyvän tiedon pohjalta on mahdollista käydä keskustelua ja löytää tehokkaimmat toimenpiteet hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tarkkailutietoja ja satelliittien kautta saatavaa tietoa jaetaan mobiilisovelluksella hankkeen osallistujille.

Yleisötilaisuudet

Vuoden 2021 aikana järjestetään kaksi yleisötilaisuutta. Helmikuussa pidettävässä ensimmäisessä tilaisuudessa esiteltiin hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä ja toisessa marraskuussa järjestettävässä tilaisuudessa esitellään hankkeessa saatuja tuloksia.
Tilaisuuksista tiedotetaan erikseen.

Alueella on käynnistymässä myös seuraavat hankkeet:

 • Kasarminlahden esteetön luontopolkuhanke

  Kasarminlahden rannalle rakennetaan kaupungin ensimmäinen esteetön luontopolku ja lintulava. Hankkeen suunnittelijana on kaupunki ja lintulavan rahoittajana Yaran Uudenkaupungin tehtaat. Lisäksi hankkeelle saadaan valtionavustusta Ympäristöministeriöltä. 

 • Kasarminlahden kosteikkohanke

Vuoden 2021 aikana käynnistyy Kasarminlahden kosteikkojen kunnostamishanke, jota rahoittaa Ympäristöministeriön Helmi-ympäristöohjelma (KuntaHelmi). Hankkeen tavoitteena on kunnostaa luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta arvokkaan Kasarminlahden entiset kosteikot ja ranta-aluetta laidunkäyttöön. Kosteikkojen kunnostamisella voidaan myös vähentää Vionojan kautta Kasarminlahteen valuvan veden ravinnepitoisuutta.

Yhteyshenkilö:

Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
annakaarina.lamminpaa(at)uusikaupunki.fi

Yhteistyössä kirkkaiden vesien puolesta:


(Uudenkaupungin kaupunki, Helmi-ympäristöohjelma, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Leader Ravakka/Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Yaran Uudenkaupungin tehtaat, Lassila & Tikanoja, Biolinja Oy, Sybimar, VG EcoFuel, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys r.y. ja Ykskoivun asukasyhdistys r.y.)

Hankkeen tuloksia esitellään webinaarissa 2.12. klo 17 alkaen

Ilmoittaudu webinaariin ja samalla tiedotuslistalle

Haluatko tietoa Kasarminlahden alueen hankkeista?

Ilmoita sähköpostiosoitteesi hankkeen tiedotuslistalle linkistä
https://link.webropolsurveys.com/S/E00CB652EA66BD30
Näin saat myös kutsun järjestettäviin yleisötilaisuuksiin.

Hankkeen tiedotuslistaa ylläpitää kaupunki, eikä tietoja luovuteta toisille osapuolille.
Tietosuojaseloste

Hanketta ovat Uudenkaupungin kaupungin kanssa toteuttamassa

 • Hankkeen koordinoinnin tuki – Gaia
 • Kosteikkojen perustaminen – Pekka Alho ja Turun AMK
 • Vesistömittaukset – Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus
 • Antibioottiresistenssi – Resistomap Paikkatietosovellus – Zero Gravity
 • Vesikasvillisuustutkimus – Pyhäjärvi-instituutti

Kesäkirje 

Lue kuulumiset Kesäkirjeestä.


Yleisötilaisuudet

Kasarminlahden kehityshankkeen webinaari pidettiin 18.2.2021.
Tilaisuudessa kerrottiin hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä sekä kuultiin osallistujien kehittämisideoita ja ajatuksia.
Lisäksi tapahtuman aikana pidettiin nimikilpailu, jonka kolmesta parhaasta ehdotuksesta tullaan valitsemaan hankkeelle nimi. 

Hankkeeseen tehtyjä aloitteita:

 • Esteetön luontopolku
 • Uimaranta
 • Maastoratsastusreitti
 • Koirien uimapaikka
Tehdyt aloitteet edistäisivät alueen virkistyskäyttöä.
Kaupunki selvittää aloitteiden toteuttamismahdollisuudet.

Ajankohtaista