Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kalankasvatuksen kehittämishanke

Kaupunginhallitus käynnisti päätöksellään 4.6.2018 hankkeen, jossa kaupungin omistuksessa olevien vesialueiden soveltuvuutta kestävään vesiviljelyyn selvitetään. Hankkeen tarkoituksena on edistää alueella toimivaa kalataloutta kokonaisvaltaisesti merialueen suunnittelun ja luvituksen avulla.

  • Uudenkaupungin vesialueiden soveltuvuutta kalankasvatuksen eri tuotantovaiheille analysoidaan ympäristö-, sosiaalisesta- ja taloudellisesta näkökulmasta.
  • Analyysin perusteella tuotettua kartta-aineistoa käytetään tukena edistämään alan kasvua, joko tuotantoalueina tai esimerkiksi avomerikasvatusta tukevana alueena.
  • Valikoituja tuotantoalueita tarkastellaan myös vuorovaikutteisen suunnittelun avulla, jolloin kansalaisilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua aluesuunnitteluun verkkokeskustelujen ja työpajojen avulla.
  • Myös yksityisille vesialueen omistajille annetaan mahdollisuus osallistua toimintamallin luomiseen selvittäessä kalankasvatuksen toteuttamista alueellaan.
  • Luodun toimintamallin avulla sopivia vesialueita omistava kaupunki tai muu julkinen instituutio voi edistää kalankasvatusta hakemalla ympäristölupaa ja kilpailuttaa vesialueen käyttöä, sekä hallinnoida luvanvaraista toimintaa.
  • Uudessakaupungissa hanke voi tukea myös Suukarin kalasataman kehittämistä
Osallistu kyselyyn ja kerro oma näkemyksesi Uudenkaupungin merialueiden soveltuvuudesta kalankasvatukselle. Kyselyyn pääset alla olevasta linkistä. Kysely on avoinna 30.4.2020 asti ja suosittelemme käyttämään Chrome ja Firefox selaimia.
 
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.
Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuna:
- Uudenkaupungin kaupunki
- Varsinais-Suomen ELY-keskus
- Länsi-Suomen kalatalouskeskus ry.
- Metsähallitus
- Suomen Kalankasvatusliitto ry.
Tarvittaessa ohjausryhmää täydennetään asiantuntijajäsenillä.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori
Pia Lindberg-Lumme
Growth4Blue Consulting Ky
040-3562555
pia@growth4blue.fi

Hankkeen toteuttaja:
Gaia Consulting Oy

Yhteistyökumppanit:
Luke luonnonvarakeskus