Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Lietteiden vastaanotto

Kunnan jätehuoltovastuulla olevien saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanotto ja käsittely Häpönniemen puhdistamolla

Uusikaupunki
Uusikaupunki on liittynyt osaksi Lounais-Suomen jätehuoltoa. Uudenkaupungin asukkaat sopivat toistaiseksi umpi- ja sako kaivojen tyhjennyksestä valitsemansa yrittäjän kanssa. Kuljetusyrittäjä laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaisesti. Tarjous kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.
  1. Vakka-Suomen Vesi laskuttaa hinnastonsa mukaisesti lietteen käsittelystä Lounais-Suomen jätehuoltoa.
  2. Lounais-Suomen jätehuolto puolestaan laskuttaa kuljetusyrittäjää Lounais-Suomen jäte huoltolautakunnan päättämän taksan mukaisesti.
  3. Kuljetusyrittäjä puolestaan laskuttaa asiakasta oman hinnastonsa mukaisesti.
Linkki Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n taksoihin aukeaa uuteen ikkunaan.
 
Ympäristökuntien asukkaat
Lounais-Suomen jätehuoltoon kuulumattomien kuntien asukkaat tilaavat umpi- ja sakokaivolietteiden tyhjennyksen valitsemaltaan yrittäjältä. Kuljetusyrittäjä laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaisesti. Tarjous kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.
Vakka-Suomen Vesi laskuttaa hinnastonsa mukaisesti lietteen kuljetusyrittäjää. Kuljetusyrittäjä puolestaan laskuttaa asiakasta oman hinnastonsa mukaisesti.

 Sako- ja umpikaivolietteenkäsittelyn hinnat 1.1.2023 euroa/m³ (alv 0%/alv 24%) ovat:
- umpikaivoliete (8,027 €/9,95 €)
- sakokaivoliete (12,230 €/15,17 €)
- sekakuormat (9,487 €/11,76 €),

Puhdistamo- ja teollisuuslietteet
Vakka-Suomen Vesi laskuttaa puhdistamo- ja teollisuuslietteet asiakkaalta hinnaston mukaisesti. Näiden lietteiden toimittamisesta on sovittava erikseen

Lietteenkäsittelyn hinnat 1.1.2023 euroa/m³ (alv 0%/alv 24%) ovat:
- puhdistamoliete (18,345 €/22,75 €)
- teollisuusliete (18,345 €/22,75 €)

Yritykset
Veloitetaan Vakka-Suomen Veden hinnaston mukaisesti

Lietteenkäsittelyn hinnat 1.1.2023 euroa/m³ (alv 0%/alv 24%) ovat:
- umpikaivoliete (8,027 €/9,95 €)
- sakokaivoliete (12,230 €/15,17 €)
- sekakuormat (9,487 €/11,76 €),
- puhdistamoliete (18,345 €/22,75 €)
- teollisuusliete (18,345 €/22,75 €)
 
 
Häpönniemen jätevedenpuhdistamo
Käyntiosoite: 

Takilatie 6
23500 Uusikaupunki

Vikapäivystys 24/7 02 8451 5511

Lisätietoja arkisin klo 7 - 15.30:
Puhdistamonhoitaja Matti Piiroinen

puh. 050 526 6613

Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
puh. 044 051 5317