Lietteiden vastaanotto

Kunnan jätehuoltovastuulla olevien saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanotto ja käsittely Häpönniemen puhdistamolla


Uusikaupunki
Uusikaupunki on liittynyt osaksi Lounais-Suomen jätehuoltoa. Uudenkaupungin asukkaat sopivat toistaiseksi umpi- ja sako kaivojen tyhjennyksestä valitsemansa yrittäjän kanssa. Kuljetusyrittäjä laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaisesti. Tarjous kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.
  1. Vakka-Suomen Vesi laskuttaa hinnastonsa mukaisesti lietteen käsittelystä Lounais-Suomen jätehuoltoa.
  2. Lounais-Suomen jätehuolto puolestaan laskuttaa kuljetusyrittäjää Lounais-Suomen jäte huoltolautakunnan päättämän taksan mukaisesti.
    https://www.lsjh.fi/fi/hinnat/lietekaivojen-tyhjennyshinnat/
  3. Kuljetusyrittäjä puolestaan laskuttaa asiakasta oman hinnastonsa mukaisesti.
 
Muiden kuntien asukkaat
Lounais-Suomen jätehuoltoon kuulumattomien kuntien asukkaat tilaavat umpi- ja sakokaivolietteiden tyhjennyksen valitsemaltaan yrittäjältä. Kuljetusyrittäjä laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaisesti. Tarjous kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.
Vakka-Suomen Vesi laskuttaa hinnastonsa mukaisesti lietteen kuljetusyrittäjää. Kuljetusyrittäjä puolestaan laskuttaa asiakasta oman hinnastonsa mukaisesti.

 Sako- ja umpikaivolietteenkäsittelyn hinnat 1.1.2023 euroa/m³ (alv 0%/alv 24%) ovat:
- umpikaivoliete (8,027 €/9,95 €)
- sakokaivoliete (12,230 €/15,17 €)
- sekakuormat (9,487 €/11,76 €),

Puhdistamo- ja teollisuuslietteet

Vakka-Suomen Vesi laskuttaa puhdistamo- ja teollisuuslietteet asiakkaalta hinnaston mukaisesti. Näiden lietteiden toimittamisesta on sovittava erikseen

Lietteenkäsittelyn hinnat 1.1.2023 euroa/m³ (alv 0%/alv 24%) ovat:
- puhdistamoliete (18,345 €/22,75 €)
- teollisuusliete (18,345 €/22,75 €)

Yritykset

Veloitetaan Vakka-Suomen Veden hinnaston mukaisesti

Lietteenkäsittelyn hinnat 1.1.2023 euroa/m³ (alv 0%/alv 24%) ovat:
- umpikaivoliete (8,027 €/9,95 €)
- sakokaivoliete (12,230 €/15,17 €)
- sekakuormat (9,487 €/11,76 €),
- puhdistamoliete (18,345 €/22,75 €)
- teollisuusliete (18,345 €/22,75 €)