Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Vakka-Suomen Vesi

Häpönniemen puhdistamo

Jäteveden käsittely- ja puhdistuspalvelut tuottaa Vakka-Suomen Vesi liikelaitos

Vakka-Suomen Veden toiminta-ajatuksena on tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin.  Vakka-Suomen Vesi on alueensa merkittävin ympäristötoimija, joka saavuttaa kaikki sille asetetut tavoitteet ja pyrkii aktiivisesti parantamaan toimintaansa.

Vakka-Suomen Vesi on kokonaan Uudenkaupungin kaupungin omistama kunnallinen liikelaitos . 

Vakka-Suomen Vesi on jäteveden tukkupuhdistaja ja sillä on kaksi asiakasta, Uudenkaupungin Vesi ja Laitilan kaupunki. Puhdistuspalvelut tuotetaan Uudessakaupungissa Häpönniemen puhdistamolla. Puhdistuspalvelusta veloitettava maksu perustuu laitoksen asiakkailta vastaanottamaan jätevesimäärään. 

Vakka-Suomen Vesi operoi Häpönniemen puhdistamon lisäksi Laitilan ja Uudenkaupungin välistä siirtoviemäriä.

Henkilöstö ja hallinto

Liikelaitoksen henkilökunnan määrä on 3 henkilöä. Liikelaitoksen johto- ja toimistopalvelut ostetaan Uudenkaupungin Vedeltä. Talous- ja tietohallintopalvelut ostetaan Uudenkaupungin kaupungilta.

Verkosto

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos operoi Laitilan ja Uudenkaupungin välistä siirtoviemäriä, jonka pituus on 36 km.
Häpönniemen jätevedenpuhdistamon käsittelyprosessi muuttuu merkittävästi, kun prosessiin lisätään aktiivilietekäsittely. Kaksivaiheinen biologinen käsittely, jossa ensimmäinen vaihe on aktiivilietekäsittely ja toisena vaiheena nitrifikaatio-...

Niiniojan jätevesipumppaamolla tapahtuneen jäteveden ylivuodon tarkkailutulokset ovat tulleet laboratoriosta. Vesinäytteitä otettiin yhteensä viidestä paikasta: Sirppujoesta ennen ja jälkeen Niiniojan purkupisteen ja kolmesta näytepisteestä...

 

Vakka-Suomen Veden operoiman jäteveden siirtolinjan pumppaamolla on tapahtunut jäteveden ylivuoto. Kyseisessä linjassa kulkee Laitilasta tulevat jätevedet.

Niiniojan jätevesipumppaamolta Orivolla on valunut arviolta 4.070...