Suomi
Uudenkaupungin Vesi

Verkosto

Uudenkaupungin Veden verkosto käsittää raakavesi-, talousvesi-, jätevesi- sekä hulevesiverkostot.
Uudenkaupungin Vesi vastaa vesijohtoverkoston kunnossapidosta, uudisrakentamisen ja saneerauksen rakennuttamisesta. Uusilla asuntoalueilla verkostorakentaminen toteutetaan kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavina hankkeina.

Raakavesiverkosto

Uudenkaupungin Vesi pumppasi makean veden altaasta noin 3,15 miljoonaa m3 raakavettä Nervanderin vesilaitokselle talousveden valmistukseen ja paikallisen teollisuuden tarpeisiin. Raakavesiverkostoa on n. 52 km ja verkostossa on 2 kpl raakavesipumppaamoita ja 2 paineenkorotuspumppaamoa.

Talousvesiverkosto

Uudenkaupungin Veden vedenjakelujärjestelmässä on vesivarastokapasiteettia yli 3 500 m³ ja vesijohtoverkostoa noin 361 km.

Vesijohtoverkostossa on 3 kpl paineen-korotuspumppaamoita, joilla nostetaan vesipainetta riittävän korkealle tasolle.

Jätevesiverkosto

Jätevesiverkosto Uudessakaupungissa on toteutettu ns. erillisviemäröintinä, eli jätevesiviemäriverkostoon ei johdeta sadevesiä. Lisäksi viemärit pyritään suunnittelemaan maaston mukaisesti niin, että jätevesi virtaisi painovoimaisena puhdistamolle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jätevesi pumpataan eteenpäin paineviemäreissä.

Jätevesiverkostoa on noin 240 km ja 38 kpl jätevedenpumppaamoa.

Jätevedet johdetaan Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen hallinnoimalle Häpönniemen jätevedenpuhdistamolle.

Hulevesiverkosto

Hulevesiviemäriä on rakennettu toiminta-alueella n. 82 km sekä 6 hulevesipumppaamoa.

Mihin ohjautuvat hulevedet tontillasi? Vesilaitosyhdistyksen esitteessä ohjeistetaan, kuinka johtaa hulevedet oikein.
Lisätietoja

Verkostovastaava
Petri Strömberg
puh. 050 342 8318

Vesihuoltopäällikkö
Kim Westerholm
puh. 044 051 5317

Liitetiedostot