Uudenkaupungin Vesi

Veden laatu

Talousvesi

Nervanderin vedenkäsittelylaitokselta lähtevän veden laatu on täyttänyt Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja –suositukset (STM 1352/2015ja muutos (683/2017)).

Veden laatua tarkkaillaan verkostossa talousveden laadunvalvontaohjelman mukaisesti ja se on valvontapisteissä täyttänyt laatuvaatimukset.

Veden pH ja kovuus

Vesilaitokselta lähtevän veden pH on välillä 7,9 - 8.1. Kovuudeltaan vesi on keskikovaa, 1,3 mmol/l, saksalaisella kovuusasteikolla ° dH 7,3.

Lisää tietoa veden laadusta löytyy alla olevista tutkimustuloksista.


- Talousveden laatuvaatimukset ja suositukset (STM 1352/2015)
-
Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta (683/2017)

Talousveden viranomaisvalvonnan tutkimustuloksia

Lisätietoja:
Nervanderin vesilaitos, valvomo
puh. 050 053 8613

Käyttöinsinööri Tarmo Niemi
puh. 044 095 1123