Suomi
Uudenkaupungin Vesi

Veden laatu

Talousvesi

Nervanderin vedenkäsittelylaitokselta lähtevän veden laatu on täyttänyt Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja –suositukset (talousvesiasetus 461/2000).

Veden laatu vaihtelee jonkin verran vuoden ajasta riippuen, koska esimerkiksi veden lämpötila vaihtelee raakaveden lämpötilanvaihtelusta johtuen. Laatuun vaikuttaa puhdistusprosessin lisäksi myös, verkoston kunto ja viipymät putkistossa.

Veden laatua tarkkaillaan myös verkostossa talousveden laadunvalvontaohjelman mukaisesti ja se on valvontapisteissä täyttänyt laatuvaatimukset.

Veden pH ja kovuus

Vesilaitokselta lähtevän veden pH on välillä 8.3 - 8.6. Verkostossa pH laskee jonkin verran. Kovuudeltaan vesi on keskikovaa, 1,3 mmol/l, saksalaisella kovuusasteikolla ° dH 7,3. Kemiallinen hapen kulutus COD (Mn) vaihtelee välillä 1,3 - 2,2 mgO2/l.

Muut arvot ovat seuraavat:
  • Mangaani Mn alle 20 µg/l
  • Rauta, Fe alle 40 µg/l
  • Sameus 0,1 FNU
  • väri 2,5 mg/Pt.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

Talousveden viranomaisvalvonnan tutkimustuloksia

Lisätietoja:
Nervanderin vesilaitos, valvomo
puh. 050 053 8613

Käyttöinsinööri Tarmo Niemi
puh. 044 095 1123