Suomi
Uudenkaupungin Vesi

Veden hankinta

Veden hankinta ja käsittely Uudessakaupungissa

Uudenkaupungin Veden raakavesilähteenä toimii makean veden allas. Allas on muodostunut siten, että Velhovesi ja Ruotsinvesi nimiset lahdet erotettiin merestä patoamalla. Allas valmistui vuonna 1965. Allas on taannut Uudellekaupungille ja laajalle osalle Vakka-Suomea hyvän talousveden saannin.

Uudenkaupungin Vesi pumppaa vuosittain raakavettä makean veden altaasta n. 3,1 milj. m3 talousveden valmistukseen ja teollisuuden tarpeisiin.
 

Uudenkaupungin makean veden altaan käyttö- ja hoitosuunnitelma -hanke


Uudenkaupungin makean veden altaasta saa 25 000 vakkasuomalaista juomavetensä. Altaan tulevan käytön turvaamiseksi  tehdään käyttö- ja hoitosuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2018 alussa. Suunnitelmassa huomioidaan altaan veden eri käyttötarpeet ja altaan luontoarvot.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Turun ammattikorkeakoulu ja projektipäällikkönä toimii Pekka Alho. Yhteistyössä ovat mukana Pro Agria Länsi-Suomi ja Uudenkaupungin Vesi. Hanke saa tukea maaseudun kehittämisen toimintaryhmä Ravakan Leader-rahoituksesta. Lue lisää hankkeen sivuilta...

Ranta- ja vesialueiden omistajien näkemyksiä altaan tilasta sekä mm. alueeseen liittyviä kehitystarpeita selvitettiin kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimuksesta käyttö- ja hoitosuunnitelman tueksi laadittu Loppuraportti luettavissa ja ladattavissa täältä...
Hankkeen yhteydessä on makeanvedenaltaasta laadittu myös epävirallinen syvyyskartta, joka löytyy Uudenkaupungin internetkarttapalvelun nettisivulta...

Tilastotietoja altaasta

  • pinta-ala noin 40 km2
  • vesitilavuus noin 160 000 000 m3
  • keskisyvyys noin 4,4 m
  • suurin syvyys noin 24 m
  • valuma-alue noin 500 km2
  • altaaseen laskevan Sirppujoen valuma-alue noin 430 km2
  • päivittäinen vedenottolupa 65 000 m3
  • päivittäinen vedenotto noin 8000 m3

Makeanvedenallas kartta

 

Lisätietoja

Liikelaitoksen johtaja
vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
puh. 044 051 5317

Käyttöinsinööri Tarmo Niemi
puh. 044 095 1123