Uudenkaupungin Vesi

Hulevedet

Mitä ovat hulevedet?

Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, joita kerääntyy maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta. Hulevesien ja kiinteistöjen perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, koska ne eivät tarvitse erityistä puhdistusta ja siksi turhaan kuormittavat jätevesiverkostoa ja jätevedenpuhdistamoa.

Hulevesien suuri osuus jätevedessä heikentää jätevedenpuhdistamon puhdistustehoa, koska vettä puhdistavat pieneliöt eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla liian laimeissa tai kylmissä vesissä. Suuri vesimäärä lisää myös puhdistamon ja jätevesipumppaamoiden käyttökustannuksia, kuten sähkönkulutusta.

Mihin ohjautuvat hulevedet tontillasi? Vesilaitosyhdistyksen esitteessä ohjeistetaan, kuinka johtaa hulevedet oikein.

Hulevesiasiat ovat siirtyneet kaupungin hoidettavaksi vuoden 2022 alusta. 
Lisätietoja:

Työpäällikkö
Mikko Jalonen
puh. 044 350 2281
 

Liitetiedostot