Uudenkaupungin Vesi

Liittyminen

Liittyminen Uudenkaupungin vesihuoltopalveluiden käyttäjäksi edellyttää aina kirjallisen sopimuksen tekemistä.  Liittymissopimuksen allekirjoittaminen ja liittymismaksun suorittaminen oikeuttaa liittyjän käyttämään laitoksen tarjoamia palveluita sopimuksen mukaisessa laajuudessa.

Verkostoon liittymisen vaiheet

1. Alueen johtokartat   

Suunnittelija voi tilata ennakkotiedot alueen johtokartoista Uudenkaupungin Veden asiakaspalvelusta vesihuolto@uusikaupunki.fi  tai  verkostovastaavalta puh. 0503428318.  Kiinteistön kunnallisteknistä suunnittelua varten johtokarttaotteet tilataan Uudenkaupungin maankäyttöpalvelujen karttapalvelusta karttapalvelu@uusikaupunki.fi tai puh. 044 551 5336.

2. Liittymishakemus/liitoskohtalausunnon hakeminen

Rakennusluvan hakuvaiheessa Uudenkaupungin Vesi antaa lausunnon kiinteistön mahdollisuudesta liittyä vesi-, jätevesi- ja/tai hulevesiverkostoon.
Liitoskohtalausunnon/liittymishakemuksen suunnittelija voi tehdä verkkolomakkeella , jonka liitteeksi tonttikarttaluonnoksen voi lähettää osoitteeseen vesihuolto@uusikaupunki.fi.
Vesilaitos antaa liitoslausunnon hakijalle/rakennusvalvonnalle, (alustavan) KVV-asemapiirroksen perusteella.

3. Liittymis- ja käyttösopimus

Liittymis- ja käyttösopimus tehdään sen jälkeen, kun rakennuslupa on myönnetty. Uudenkaupungin Veden asiakaspalveluun tulee toimittaa liittymishakemuksen liitteeksi yksi rakennusvalvonnan leimaama KVV-suunnitelmasarja, joten toimita rakennusvalvontaan riittävä määrä suunnitelmasarjoja.

Uudenkaupungin Vesi laatii liittymissopimuksen toimitetun hakemuksen ja liiteasiakirjojen perusteella.  Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti. Liittymissopimus tulee olla allekirjoitettu ja liittymismaksu maksettu ennen kuin Uudenkaupungin Vesi tulee tekemään liitostyön.

4. KVV-työnjohtaja

Ennen KVV-töiden aloittamista tulee hyväksyttää  KVV-työnjohtaja rakennusvalvontaviranomaisella. Hakemuksen ja tiedot hyväksytyistä KVV-työnjohtajista voi tarkistaa Uudenkaupungin kaupungin rakennusvalvonnasta.

5. Tonttijohdot

Liittämistyö tonttijohtoihin voidaan tehdä, kun liittymissopimus on allekirjoitettu. Liittämistyö tulee  tilata hyvissä ajoin Uudenkaupungin Veden työnjohdolta vesihuolto@uusikaupunki.fi tai puh. 050 3428 318. Liittämistyö pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti, mutta on hyvä varautua n. kahden viikon toimitusaikaan. Asemakaava-alueella tonttijohdot liitoskohtaan asentaa Uudenkaupungin Vesi.

6. Vesimittari

Kun liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksut maksettu, voidaan vesimittari asentaa kiinteistöön.
Vesimittarin asennuksen suorittaa aina Uudenkaupungin Vesi. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että vesimittaritila on lattiakaivollinen ja  RakMK D1:n vaatimusten mukainen. Laitos ei vastaa lattiakaivon puuttumisesta aiheutuvista vahingoista.

​Sopimusehdot

Vesihuollon liittymis- ja käyttösopimuksiin kuuluvista sopimus- ja toimitusehdoista löydät vastaukset asiakkaan ja vesihuoltolaitoksen välisiä vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia koskeviin kysymyksiin. Toimitusehdoista löydät myös selitykset ja määritelmät vesihuollon keskeiseen sanastoon.

Teollisuus- ja elinkeinonharjoittajien kanssa voidaan tehdä yleisistä sopimus- ja toimitusehdoista poikkeavia vesihuoltopalvelusopimuksia, kuten sopimuksia poikkeavista jätevesistä.
Lisätietoja

Petri Strömberg
verkostovastaava
puh. 050 342 8318

Tuula Kusmin-Renholm
asiakaspalvelu, sopimusasiat
puh. 050 366 6588

vesihuolto@uusikaupunki.fi