Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus

Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus

 

Havainnekuvat sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta

(SRV Rakennus Oy ja Arkkitehdit von Boehm Renell Oy)
Kuvat avautuvat klikkaamalla suuremmiksi

Havainnekuva Sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta Rauhankadulta
Ulkoperspektiivi Rauhankadun pääte
Havainnekuva Sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta lintuperspektiivi
Lintuperspektiivi
Havainnekuva Sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta ulkoperspektiivi
Ulkoperspektiivi hallien pääsisäänkäynti
Havainnekuva Sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta halliaula
Sisäperspektiivi Kaupunkiverstas halliaula
Havainnekuva Sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta esitysaula
Sisäperspektiivi Kaupunkiverstas esitysalula
Havainnekuva Sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta uimahalli
Sisäperspektiivi uimahalli
Näkymä Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen monitoimihallista.
Näkymä monitoimihallista
Näkymä Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen sisäänkäyntiaukiolta.
Näkymä sisäänkäyntiaukiolta
Havainnekuva sivistys- ja hyvinvointikeskuksen taito- ja taideaineiden aulasta.
Näkymä taito- ja taideaineiden aulasta
Sihy-esite helmikuu 2021 - lue julkaisu Issuu-palvelussa!

 

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Uuteenkaupunkiin suunnitellaan ja rakennetaan monitoimijatalo, sivistys- ja hyvinvointikeskus.

Taloon kootaan alueen keskeiset palvelut. Tilat palvelevat eri ikäisiä kohderyhmiä aamusta iltaan ja viikon jokaisena päivänä.  Tilojen tavoitteena on uudistaa julkisten palvelujen tuottamisen mallia ja tukea yhteistyötä, vuorovaikutusta ja kohtaamisia.

Monitoimijataloon sijoittuvat:

  • Päiväkoti (87 lasta, päiväkodissa viisi kotialuetta)
  • Peruskoulu (noin 800 oppilasta )
  • Lukio ( 200 opiskelijaa)
  • Nuorisopalvelut
  • Kaupunkiverstas, digitaalinen omatoimikirjasto
  • Kansalaisopisto ja musiikkiopisto
  • Iso sisäliikuntahalli, monitoimihalli, liikunnan, urheilun ja viihdetoimintojen käyttöön
  • Uimahalli
  • Tiloja muille toimijoille – kuten seuroille ja yhdistyksille
  • Tiloja voivat hyödyntää myös esimerkiksi muut oppilaitokset ja yrityks

Urakoitsijana ja palvelutuottajana SRV Rakennus Oy
Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto valitsi huhtikuussa 2020 sivistys- ja hyvinvointikeskuksen elinkaarihankkeen urakoitsijaksi ja palvelutuottajaksi SRV Rakennus Oy:n. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy. Kesällä ja syksyllä 2020 tilaajan edustajat suunnittelevat yhteistyössä palvelutuottajan kanssa toimintoja ja tiloja tarkemmin. Rakentaminen alkaa alkuvuodesta 2021. Rakennus valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Yleistä
Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta tulee monipuolisesti vetovoimainen ympäristö kohtaamisille sekä osaamisen ja liikunnallisuuden edistämiselle. Samassa rakennuskompleksissa on pienten lasten päivähoitoa, perusopetusta, toisen asteen koulutusta, taiteen perusopetusta, vapaata sivistystyötä sekä eri liikuntalajien harjoittamista. Myös yhdistykset, seurat ja yksityiset toimijat käyttävät tiloja.  Tilat tulevat olemaan osin yhteiskäyttöisiä. Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa uudistetaan kaupungin julkisten palvelujen tuottamisen mallia. Näin luodaan kaupungin asukkaille helposti tavoitettavia ja monipuolisia palveluja.

Toiminnot Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen keskeisistä aulatiloista, aulan ympärillä olevista tiloista, ravintolatiloista, katsomoportaista, digitaalisesta kirjastosta, opistojen tiloista jne. muodostuu ns. kaupunkiverstas eli kaikkien kaupunkilaisten avoin harrastamisen, kohtaamisten ja toiminnan alue. Kaupunkiverstastilassa voi olla myös taidenäyttelyjä, konsertteja tai muita tapahtumia. Edelleen tilaa käytetään myös opiskeluun ja työskentelyyn. Kaupunkiverstaan ”selkäranka” on Verstaskatu, joka samalla yhdistää rakennuksen eri toiminta-alueet. Kaupunkiverstas on keskeinen rakennuskokonaisuuden yhteen sitova tila, missä tilan käyttäjäryhmät kohtaavat.
 
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen päiväkoti on mitoitettu 87 lapselle. Päiväkodissa luodaan lapsille monipuolisesti ja samalla turvallisesti mahdollisuuksia leikkiin, lepoon, liikkumiseen, tutkimiseen ja itsensä ilmaisemiseen.
 
Uudenkaupungin yhtenäiskoulun (800 oppilaalle) ja lukion tilat (200 opiskelijalle) muodostuvat oppimisalueista, joissa on erikokoisia opetustiloja. Tiloissa on muunneltavia ja joustavia ratkaisuja – tiloja rauhoittumiseen, tutkimiseen, yksintyöskentelyyn ja vuorovaikutukseen. Tilat muovautuvat erityisesti kalustamisratkaisujen sekä tieto- ja viestintäteknologiaratkaisujen avulla joustavasti erilaiseen käyttöön. Lukion osalta on pidetty mielessä, että tilaratkaisut mahdollistavat yhteistyömahdollisuuksien vaalimisen niin muun toisen asteen ja korkea-asteen kuin myös yrityselämän kanssa.
 
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa toimii myös kansalaisopisto, joka edistää monipuolisesti eri ikäisten ihmisten kehittymistä, tarjoaa kansalaistaitoja, sivistystä ja hyvinvointia. Myös musiikkiopiston toiminta keskittyy uuteen sivistys- ja hyvinvointikeskukseen. Musiikkiopistossa opiskellaan tavoitteellisesti ja taiteen perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti
 
Nuorisotyö kytkeytyy koulutyöhön. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa tulee olemaan nuorisotilat, mutta samalla tilat mahdollistavat sen, että nuorisotoiminta jalkautuu myös koulun puolelle. Vastavuoroisesti koulu voi hyödyntää nuorisotiloja.
 
Liikuntatilojen – siis uimahallin ja ison sisäliikuntahallin – toteuttamisella tuetaan ja kannustetaan kaikkia kaupunkilaisia liikkumiseen ja aktiivisuuteen. Monipuolisilla, uusilla ja moderneilla liikuntatiloilla ja liikuntapaikoilla luodaan eri ikäisille kaupunkilaisille vetovoimaisia mahdollisuuksia liikuntaa.
 
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hankekuvaus

Hankkeen sijoittuminen
Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus sijoittuu Uudessakaupungissa kaupunkikeskusta-alueelle Viikaisten- ja Pohitullinmäelle. Tarkemmin määritellen kohde sijoittuu Pohjoistullitien itä-, Viikaistenkadun pohjois-, Liljalaaksokadun länsi- ja Laivanrakentajatien eteläpuoleiselle alueelle.
 
Sivistys- ja hyvinvointikeskus on yksi toiminnallinen kokonaisuus ja samalla myös yksi rakennus, jonka tontille sijoittumisella tuetaan tiloissa tapahtuvaa toiminnallisuutta, kaupunkikuvallisia tavoitteita, liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Hankkeen arkkitehtuuri
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen arkkitehtuuri on korkeatasoista, paikkaansa sopivaa, ajallisesti kestävää ja klassista. Rakennuksen arkkitehtuurissa otetaan huomioon kaupunkikuvallisesti arvokkaan paikan haasteet. Sivistys- ja hyvinvointikeskusrakennuksella on myös oma identiteetti, joka tuo historiallisesti arvokkaaseen kaupunkikuvaan uuden modernin elementin. Rauhankadun puoleinen rakennuksen pääte avautuu kutsuvasti kaupungin keskusta-alueen suuntaan.
 
Rakennuksen runko on betonirakenteinen. Julkisivun päämateriaali on rapattu tiili. Toisena materiaalina julkisivussa käytetään puuta. Sisäarkkitehtuuri tulee olemaan hillittyä ja ajatonta.

Hankkeen laajuus ja tilojen kompaktius
Toteutuvasta sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta tulee kompakti kokonaisuus.  Hankkeen laajuus on noin 22 500 brm2.
Synergiaetuja saadaan tilojen yhteiskäytöstä, tilojen muuntojoustavuudesta sekä mm. energiaratkaisuista, jotka kaikki aikanaan vaikuttavat tilojen käyttökustannuksiin.

Hankkeen energiaratkaisut
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen energiatehokkuutta edistävät hyvin kehittyneet tekniikkaratkaisut. Ratkaisussa hyödynnetään maalämpöä, aurinkoenergiaa ja kaukolämpöä. Rakennus on syvärunkoinen ja kompakti muodoltaan, jolloin pieni ulkoseinämäärä vähentää energiankulutusta.
 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Marko Kivistö
040 621 4831

Sivistyspalvelujen erityisasiantuntija
Inkeri Parviainen
050 568 6231

Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Uutta

Sihy-maraton

Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus (sihy) on monipuolinen monitoimijatalo, missä on mm. opetus-, harrastus-, liikunta- ja kulttuuritiloja.

Seuraavista linkeistä avautuu videoiden sarja, joissa kerrotaan sihyn tiloista ja toiminnoista. 

Kutsumme tuota videoiden ja tarinoiden sarjaa sihy-maratoniksi. Se on kokonaisuus, joka on tarkoitettu katsottavaksi useammassa erässä. Videoilla esitellään sihyn pohjapiirrosluonnokset. Ja erityisessä roolissa näissä ”kotikutoisissa” ohjelmissa ovat tilojen käyttäjät. He kertovat kokemuksiaan sihy-prosessissa mukanaolostaan ja sihy-tiloihin kohdistuvista odotuksistaan.
 

1. Kaupunkiverstas, 1.-kerros
2. Kaupunkiverstas, 0.-kerros
3. Varhaiskasvatuksen tilat, päiväkoti
4. Luokanopetuksen tilat
5. Aineopetuksen tilat
6. Lukiokoulutuksen tilat
7. Liikunnan ja urheilun tilat