Suomi
Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus

Aikataulu, laajuus ja kustannukset

Sivistys- ja hyvinvointikeskus tehdään elinkaarimallin mukaisesti. Monitoimijataloa on suunniteltu toiminnallisuus edellä ja käyttäjiä kuunnellen.

Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston sivistys- ja hyvinvointikeskushankkeen hankintapäätöksesta ja asemakaavapäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Uudenkaupungin kaupunginhallitus on päättänyt, että hankintapäätös pannaan täytäntöön valituksista huolimatta. Päätöksen täytäntööpano on kuitenkin ehdollinen. Kesällä 2020 on käyty hankkeen sopimusneuvotteluja tavoitteena aloittaa käyttäjälähtöinen jatkosuunnittelu syksyllä 2020.

Hankkeen aikataulu

  • Käyttäjäneuvottelut, jatkosuunnittelu kesä-syksy 2020 ja kevät 2021
  • Rakennuslupa syksy 2020
  • Rakentamisen aloitus  kesä 2021
  • Rakennusten purkaminen ja maisematyöt kesä 2021
  • Vastaanotto kesä 2024
  • Takuuaika päättyy 2029
  • Elinkaarisopimus päättyy 2044
  • Optiota käytettäessä elinkaarisopimus päättyy 2049


Laajuustietoja:

Hankkeen kokonaislaajuus 2.12.2020  on 22 600 brm2
Oppimisen ja kasvun tilat n. 13 000 brm2 ja liikunnan tilat 9 600 brm2


Kustannukset:

Rakennusinvestointi sisältäen purkukustannukset   57,6 Milj € (kiinteähintainen KVR-urakka)
Arvio rakennuttamiskustannuksista  1,5 Milj €
Arvio väistötilakustannuksista 1,5 Milj €


Palvelusopimuksen arvo 28,18 Milj € (Sisältää 9,92 Milj € pitkän tähtämien korjaustyöt PTS)

      - 20 vuoden ylläpitokustannus (kunnossapito, siivous, kiinteistönhuolto) keskimäärin 913 000 €/vuosi

      - Korjaussuunnitelma PTS  9,92 Milj € toteututaan 20 vuoden aikana tarpeen mukaan.

      - lisävuosien optio (5.v) 6,2 Milj € (tilaajan päätettävissä oleva jakso)


Käyttäjän omat hankinnat (irtokalusteet, esitystekniikka, varusteet ja laitteet)  arvio 3,0 - 3,5 Milj €