Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Tarkastukset ja katselmukset

Rakennuslupapäätöksestä käy ilmi, mistä toimenpiteistä ja katselmusten/tarkastusten tilauksista rakennustyön suorittajan tulee huolehtia.

Toimenpiteet

  • Vastaavan työnjohtajan hyväksyttäminen
  • Kvv-työnjohtajan (kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto) hyväksyttäminen
  • Iv-työnjohtajan (ilmanvaihtolaitteisto) hyväksyttäminen
  • Aloituskokouksen tilaaminen

Katselmukset/tarkastukset ja niiden suorittajat:

Rakennuksen paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus
Aika tilataan karttapalvelun asiakaspalvelusta, puh. 044 551 5313.

Rakennekatselmus
IV-tarkastukset
Vesi- ja viemärilaitteistojen tarkastukset
Käyttöönottotarkastukset
Lopputarkastukset


Katselmukset ja tarkastukset tilataan rakennusvalvontatoimistosta maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9-12
Heikki Hakoniemi, puh. 050 3471 276 (parilliset viikot)  tai Olli Kuusio, puh. 050 4136 407.

Rakenne- ja ilmanvaihtosuunnitelmat
Toimitetaan lupapisteeseen.
 
Vesi- ja viemärijohtosuunnitelmat
Toimitetaan lupapisteeseen. Suunnitelmista voi neuvotella tarkastusinsinööri Olli Kuusion kanssa, puh. 050 4136 407

Rakennuslupapäätöksessä ei määrätä seuraavista katselmuksista: 

Sähköasennusten käyttöönottotarkastus
Omakoti- ja paritalokohteissa sähköurakoitsija tarkastaa itse omat asennuksensa, suuremmissa rakennuskohteissa vaaditaan kolmannen osapuolen varmennustarkastus.

Rahoituskatselmukset
Korkotukilainojen edellyttämiä rahoituskatselmuksia ja rakennusvaihekatselmuksia suoritetaan tilauksesta.