Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Tarkastukset ja katselmukset

Rakennuslupapäätöksestä käy ilmi, mistä toimenpiteistä ja katselmusten/tarkastusten tilauksista rakennustyön suorittajan tulee huolehtia.

Toimenpiteet

  • Vastaavan työnjohtajan hyväksyttäminen
  • Kvv-työnjohtajan (kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto) hyväksyttäminen
  • Iv-työnjohtajan (ilmanvaihtolaitteisto) hyväksyttäminen
  • Aloituskokouksen tilaaminen

Katselmukset/tarkastukset ja niiden suorittajat:

Rakennuksen paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus
Aika tilataan karttapalvelun asiakaspalvelusta, puh. 044 551 5313.

Rakennekatselmus
IV-tarkastukset
Vesi- ja viemärilaitteistojen tarkastukset
Käyttöönottotarkastukset
Lopputarkastukset


Katselmukset ja tarkastukset tilataan rakennusvalvontatoimistosta maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9-12
Heikki Hakoniemi, puh. 050 3471 276 (parilliset viikot)  tai Olli Kuusio, puh. 050 4136 407.

Rakenne- ja ilmanvaihtosuunnitelmat
Toimitetaan lupapisteeseen.
 
Vesi- ja viemärijohtosuunnitelmat
Toimitetaan lupapisteeseen. Suunnitelmista voi neuvotella tarkastusinsinööri Olli Kuusion kanssa, puh. 050 4136 407

Rakennuslupapäätöksessä ei määrätä seuraavista katselmuksista: 

Sähköasennusten käyttöönottotarkastus
Omakoti- ja paritalokohteissa sähköurakoitsija tarkastaa itse omat asennuksensa, suuremmissa rakennuskohteissa vaaditaan kolmannen osapuolen varmennustarkastus.

Rahoituskatselmukset
Korkotukilainojen edellyttämiä rahoituskatselmuksia ja rakennusvaihekatselmuksia suoritetaan tilauksesta.
Katselmukset korona-aikana
Katselmustilaukset suoraan tarkastusinsinööreiltä
Heikki Hakoniemi p. 050 347 1276 (parilliset viikot)
Olli Kuusio p. 050 413 6407

Tarvittavat asiakirjat on tallennettava Lupapiste.fi -palveluun ennen katselmusta.

Jos lupa on haettu paperisena, avaamme sen pyynnöstä Lupapiste.fi -palveluun ennen katselmuksen suorittamista. Näin asiakirjat voidaan tallentaa sähköisesti. Vaihtoehtoisesti asiakirjat voi lähettää myös sähköpostilla.

Katselmuksilla vallitsevan ohjeistuksen mukaan emme kättele ja pidetään suojaetäisyydet. Tarvittaessa rajoitetaan samassa tilassa olevien henkilöiden määrää. Sairaana katselmukseen ei voi osallistua.

Osallistujista sovitaan, tilanteen niin vaatiessa, etukäteen puhelimitse.