Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Rakennusaikaiset työnjohtajat

Vastaava työnjohtaja

Jokaisella rakennustyöllä tulee olla vastaava työnjohtaja, joka johtaa rakennustyötä ja vastaa sen suorittamisesta. Rakennushankkeeseen ryhtyvä nimeää työnjohtajan rakennusluvalle kutsumalla työnjohtajan lupapisteessä luvan Rakentaminen välilehdeltä kohdasta Vaaditut työnjohtajat. Rakennustarkastaja tekee päätöksen vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä.

Vastaava työnjohtaja huolehtii siitä, että rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan ja vahvistettujen piirustusten mukaisesti, ja että siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Lisäksi vastaava työnjohtaja huolehtii siitä, että rakennustyön valvomiseksi tarpeelliset ilmoitukset tulee tehtyä, ja että katselmukset ja tarkastukset tilataan ajallaan.

Vastaavalta työnjohtajalta edellytetään säädettyä pätevyyttä, rakennustyön laadun ja vaativuuden mukaan vähintään rakennusmestarin koulutusta, ja riittävää työkokemusta. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja on hyväksytty. Hyväksyminen edellyttää asianomaisen suostumusta lupapisteessä, jossa hän sitoutuu vastuuvelvollisena johtamaan työtä.
 

KVV-työnjohtaja

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston asennustyön valvontaa varten tulee hyväksyttää KVV-työnjohtaja lupapisteessä. Tarkastusinsinööri tekee päätöksen hyväksymisestä.

KVV-työnjohtaja huolehtii siitä, että työ suoritetaan myönnetyn luvan ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, ja että siinä noudatetaan vesi- ja viemärilaitteistoja koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Lisäksi KVV-työnjohtaja huolehtii siitä, että asennustyön valvomiseksi tarpeelliset ilmoitukset tulee tehtyä, ja että katselmukset tilataan ajallaan ja niissä on käytettävissä tarpeelliset asiakirjat ja selvitykset.

KVV-työnjohtajalta edellytetään riittävää pätevyyttä, työn laadun mukaan yleensä vähintään LVI-työteknikon tutkintoa ja riittävää työkokemusta.

Milloin lupapäätöksessä edellytetään asennustöitä varten KVV-työnjohtajaa, ei töitä saa aloittaa ennen kuin työnjohtaja on hyväksytty. Hyväksyminen edellyttää asianomaisen suostumusta lupapisteessä, jossa hän sitoutuu vastuuvelvollisena johtamaan työtä.

IV-työnjohtaja

Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston asennustyön valvontaa varten tulee hyväksyttää IV-työnjohtaja lupapisteessä. Päätöksen tekee tarkastusinsinööri.

IV-työnjohtaja huolehtii siitä, että työ suoritetaan myönnetyn luvan ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, ja että siinä noudatetaan ilmanvaihtolaitteistoja koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Lisäksi IV-työnjohtaja huolehtii siitä, että asennustyön valvomiseksi tarpeelliset ilmoitukset tulee tehtyä, ja että katselmukset tilataan ajallaan ja niissä on käytettävissä tarpeelliset asiakirjat ja selvitykset.

IV-työnjohtajalta edellytetään riittävää pätevyyttä, työn laadun mukaan yleensä vähintään teknikon tutkintoa, ja riittävää työkokemusta.

Milloin lupapäätöksessä edellytetään asennustöitä varten IV-työnjohtajaa, ei töitä saa aloittaa ennen kuin työnjohtaja on hyväksytty. Hyväksyminen edellyttää asianomaisen suostumusta lupapisteessä, jossa hän sitoutuu vastuuvelvollisena johtamaan työtä.

Katso liitetiedostot.

Rakentamisen ohjeet -sivulle >>>
Vastaavat työnjohtajat hyväksyy
Rakennustarkastaja
puh. 050 402 4787

KVV-työnjohtajat ja IV-työnjohtajat hyväksyy 
Tarkastusinsinööri
Olli Kuusio
puh. 050 413 6407