Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Mittauspalvelut

Mittauspalvelut
Mittauspalvelujen avulla huolehditaan, että suunnittelu ja rakentaminen perustuvat oikeaan sijaintitietoon.

Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu suorittaa kaupungin maastomittaus- ja maastoonmerkintätöitä joita ovat muun muuassa:
  • rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen
  • sijaintikatselmus
  • tontin rajan merkitseminen esimerkiksi aitaa varten
Suunnittelun ja rakentamisen perustuminen tarkkaan ja oikeaan sijaintitietoon on tärkeää.

Käytössämme on Leican rtk-gps- sekä robottimittauslaitteistot.

Mittauspalvelun tilaukset

Rakennuspaikan merkkaukset ja sijaintikatselmukset


Lupasihteeri
Anita Vornanen
puh. 044 551 5313