Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Luvan voimassaolon jatkaminen

Kuvassa rakennus on sokkelivaiheessa

Rakennusluvalle voidaan myöntää jatkoaikaa työn aloittamista varten enintään kaksi vuotta ja työn loppuunsaattamista varten enintään kolme vuotta kerrallaan.

Jatkoaikaa haetaan Lupapiste-palvelun kautta.