Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Rakentamisen ohjeet

Kuvassa talousrakennus on rakenteilla
Tälle sivulle on koottu rakentamiseen liittyviä ohjeita.

Suunnitelmien oltava ympäristöministeriön asetuksen 216/2015 mukaisesti laadittuja.


Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on rakentamisessa noudatettava Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Ympäristö- ja lupalautakunta

Poikkeuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen hakemukset aineistoineen on toimitettava vähintään kolme viikkoa ennen kokousta Lupapiste-palveluun.

Lupapiste-palvelu

Sähköisen Lupapiste-palvelun kautta voidaan hoitaa ja hakea kaikkia rakentamisen lupia sekä kysyä neuvoa myös ennakkoon, ennen rakennushankkeen alkamista.

Rakentajan opas

Uudenkaupungin Rakennusvalvonta on koonnut yhteen hyvän tietopaketin oppaaksi rakentajille.
Rakentajan opasta on saatavilla rakennusvalvontatoimistosta.


Kuvassa kansilehti Uudenkaupungin rakennusvalvonnan rakentajan oppaasta
Kaupunkisuunnittelun karttapalvelusta:
 
  • Luvan hakijan tai hänen edustajansa tulee tarkistaa rakennuspaikan johdot ja rasitteet
  • Asemapiirroksen laatimisen pohjaksi on ostettavissa vektorimuotoista karttaa dwg-muotoisena

  • Myös omistus- ja hallintaoikeusselvitykset (jos tontin hallintaoikeus ei omistajamuutosten tai uusien vuokrasopimusten vuoksi vielä näy rekistereissä)