Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Rakentamisen ohjeet

Kaupungin puutalokeskustaa
Tälle sivulle on koottu rakentamiseen liittyviä ohjeita.

Suunnitelmien oltava ympäristöministeriön asetuksen 216/2015 mukaisesti laadittuja.


Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on rakentamisessa noudatettava Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Lupapiste-palvelu

Sähköisen Lupapiste-palvelun kautta voidaan hoitaa ja hakea kaikkia rakentamisen lupia sekä kysyä neuvoa myös ennakkoon, ennen rakennushankkeen alkamista.

Rakentajan opas

Uudenkaupungin Rakennusvalvonta on koonnut yhteen hyvän tietopaketin oppaaksi rakentajille.
Tutustu sähköiseen Rakentajan oppaaseen.
Rakentajan opasta on saatavilla myös painettuna rakennusvalvontatoimistosta.
Kaupunkisuunnittelun karttapalvelusta:
  • Asemapiirroksen laatimisen pohjaksi on ostettavissa vektorimuotoista karttaa dwg-muotoisena

  • Myös omistus- ja hallintaoikeusselvitykset (jos tontin hallintaoikeus ei omistajamuutosten tai uusien vuokrasopimusten vuoksi vielä näy rekistereissä)