Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kiinteistöveroprojekti

Uudenkaupungin alueella toteutetaan vuoden 2019 keväästä alkaen kiinteistöveroprojektia.
Projektissa inventoidaan koko kunnan alueella olevat rakennukset, ajantasaistetaan rekisteritietoa sekä kerätään myös muuta kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan kannalta tärkeää tietoa.
Uudenkaupungin rakennusrekisterissä on havaittu olevan vanhentunutta tietoa sekä jonkin verran puutteita. Projektilla tähdätään asukkaiden tasapuoliseen kohteluun, kun kaikki maksavat heille lain mukaan kuuluvan kiinteistöveron oikean suuruisena. Näin ollen myös liikaa maksavien kiinteistötiedot saadaan korjattua.

Nettikysely

Toivomme, että mahdollisimman moni vastaisi nettikyselyyn, jotta vältymme turhalta paperin pyörittämiseltä ja saamme tiedot suoraan sähköiseen järjestelmään ilman tietojen syöttämisen välivaihetta.
Kysely on auennut 17.4.2019.

Käytä apuna kyselyn täyttöohjeita, sillä osa kysymyksistä saattavat olla vaikeita.

Kyselyn ohjeet-sivulle >
Kyselyn ohjeet, pdf >


Tämän sivun liitteistä saat tulostettua kyselylomakkeen myös paperilla täytettäväksi.

Maastokäynnit

19.8.2019 aloitimme maastokäynnit Vohdensaaren alueella.
Maastokäynneillä mitataan muun muassa rakennusten ulkomitat, arvioidaan käyttötarkoitus ja korjataan mahdolliset rekisteripuutteet.
Maastokäynneistä ollaan yhteydessä kiinteistönomistajaan henkilökohtaisesti, ensisijaisesti sähköpostitse.
 
Yhteystiedot kiinteistöveroprojektiin:
Projektityöntekijä
puh. 040 620 6812 
(klo 8-12  ja 13-16)
kiinteistotiedot@uusikaupunki.fi

Nettikysely on auennut 17.4.2019
Linkki kyselyyn >
Linkki kyselyn ohjeet-sivulle >
Kyselyn täyttöohjeet (pdf) >


Kyselyn täyttöä opastetaan myös oheisella videolla. (Klikkaa videon käynnistämisen jälkeen alhaalta, oikealta video kokoruututilaan)
Kaupunginhallitus päätti 12.11.2018 käynnistää kiinteistöveroprojektin.

Ajankohtaista