Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Katujen ja teiden nimet ja osoitteet

Osoiteviitta
Toimiva osoitejärjestelmä on ensisijaisen tärkeä etenkin turvallisuusviranomaisille. Hätäkeskukset tarvitsevat mahdollisimman oikeat osoitetiedot jotta apu voidaan ohjata oikeaan kohteeseen mahdollisimman nopeasti. Kunta vastaa osoitteiden antamisesta ja järjestelmän ylläpitämisestä sekä ylläpitää alueeltaan osoitekarttaa.

Kunnat suunnittelevat, sijoittavat ja ylläpitävät teiden, katujen, yms. väylien opastusta ja laitteita sekä niiden nimikilpiä. Yksityistiekunnat sijoittavat ja ylläpitävät yksityisteiden nimikilpiä. Kiinteistöjen omistajat sijoittavat ja ylläpitävät osoitejärjestelmän mukaisia numerokilpiä.
Suomen Kuntaliitto on v. 2006 julkaissut ohjeita ja suosituksia osoitejärjestelmästä. (Kts. liitetiedosto)

Uudessakaupungissa haja-asutusalueella nykyinen osoitejärjestelmä otettiin käyttöön 1990-luvun alkupuolella ja Uudenkaupungin saarten loma-asuntojen lähiosoitteet tulivat voimaan 1.10.2007.

Katujen nimet vahvistuvat asemakaavassa

Haja-asutusalueen uusien teiden nimet annetaan Kaupunkisuunnittelussa tien asukkaiden nimiehdotukset huomioiden. Nimettävän tien varrella olisi oltava vähintään neljä uuden osoitteen saavaa kiinteistöä tai jokin muu painava syy tien nimeämiseksi. Annettava uusi nimi ei saa myöskään olla vielä käytössä eikä sitä saa voida sekoittaa jo olemassaolevaan tienimeen. Tekninen lautakunta hyväksyy uudet teiden nimet.

Uusien asemakaava-alueiden tonteille osoitenumerot annetaan jo kaavan perusteella laadittujen tonttijakojen vahvistuttua. Haja-asutusalueelle numerot annetaan rakennuslupien yhteydessä.

Osoitteen muodostuminen

Osoite muodostuu osoitenimestä, osoitenumerosta sekä tarvittaessa huoneistotunnisteesta. Saarissa lähiosoite koostuu saaren nimestä ja talonumerosta.
Kaava-alueella numerot annetaan järjestyksessä tonteittain siten, että tien alusta katsoen oikealle puolelle tulevat parittomat numerot ja vasemmalle parilliset. Haja-asutusalueella osoitenumero perustuu lisäksi rakennuspaikan etäisyyteen tien alkupisteestä ja jättämällä metrimäärästä viimeinen numero pois.
Pidä osoitteesi ajantasalla. Tee muuttoilmoitus postissa tai postin verkkopalvelussa.
Loma-asunnoille on suotavaa osoitteen lisäksi määrittää ja tulostaa näkyville tarkat karttakoordinaatit Hätäkeskuslaitoksen karttakoordinaattipalvelusta.
Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki
Lupasihteeri
Anita Vornanen
puh. 044 551 5313