Kaupunkisuunnittelu

Katujen ja teiden nimet ja osoitteet

Osoiteviitta
Toimiva osoitejärjestelmä on ensisijaisen tärkeä etenkin turvallisuusviranomaisille. Hätäkeskukset tarvitsevat mahdollisimman oikeat osoitetiedot jotta apu voidaan ohjata oikeaan kohteeseen mahdollisimman nopeasti. Kunta vastaa osoitteiden antamisesta ja järjestelmän ylläpitämisestä sekä ylläpitää alueeltaan osoitekarttaa.
Nykyinen osoitejärjestelmä Uudessakaupungissa haja-asutusalueella otettiin käyttöön 1990-luvun alkupuolella ja saarten loma-asuntojen lähiosoitteet tulivat voimaan 1.10.2007.

Osoite muodostuu osoitenimestä, osoitenumerosta sekä tarvittaessa huoneistotunnisteesta.
Saarissa lähiosoite koostuu saaren nimestä ja talonumerosta.

Asemakaava-alueen osoitteet

Katujen nimet vahvistuvat asemakaavassa. Uusien asemakaava-alueiden tonteille osoitenumerot annetaan jo kaavan perusteella laadittujen tonttijakojen vahvistuttua. Numerot annetaan järjestyksessä tonteittain siten, että tien alusta katsoen oikealle puolelle tulevat parittomat numerot ja vasemmalle parilliset. 

Kaupunki sijoittaa katujen nimikyltit ja vastaa niiden kunnosta. Kiinteistön omistaja laittaa osoitenumeron paikoilleen.

Haja-asutusalueen osoitteet

Haja-asutusalueen uusien teiden nimet annetaan Kaupunkisuunnittelussa tien asukkaiden nimiehdotukset huomioiden. Nimettävän tien varrella olisi oltava vähintään kolme uuden osoitteen saavaa kiinteistöä tai jokin muu painava syy tien nimeämiseksi. Erityisten pitkien teiden sivuhaaroja voidaan myös nimetä omalla nimellä tarpeen mukaan. Annettava uusi nimi ei saa olla vielä käytössä eikä sitä saa voida sekoittaa jo olemassa olevaan tienimeen. Teiden nimeämisessä hyödynnetään ensisijaisesti perinnäistä paikannimistöä.
Tekninen lautakunta hyväksyy uudet teiden nimet.

Haja-asutusalueella osoitenumero perustuu rakennuspaikan etäisyyteen tien alkupisteestä jättämällä metrimäärästä viimeinen numero pois. Tien alusta katsoen oikealle puolelle tulevat parittomat numerot ja vasemmalle parilliset.
Kiinteistölle annetaan osoite rakennusluvan yhteydessä.

Kaupunki hankki ja asensi teiden nimikyltit osoitejärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Kylttien ylläpito ja uusiminen kuuluvat tien käyttäjille tai yksityisteiden tiekunnille. Kiinteistön omistaja huolehtii osoitenumeron laittamisesta.
 

Teiden nimikyltit

Osoitejärjestelmän käyttöönoton yhteydessä kaupunki vastasi teiden nimikylttien hankkimisesta ja asentamisesta.
Kylttien ylläpito ja uusiminen kuuluu asemakaava-alueen katuverkoston ulkopuolella yksityisteiden tiekunnille ja jos tiekuntaa ei ole, tien käyttäjille.
Kaikki liikennemerkkivalmistajat valmistavat tieviittoja ja niiden pitäisi olla Väyläviraston hyväksymiä, jotta esim. heijastavat hyvin ja kestävät pakkasta.

Pidä osoitteesi ajantasalla

Tee muuttoilmoitus postissa tai postin verkkopalvelussa.
Loma-asunnoille on suotavaa osoitteen lisäksi määrittää ja tulostaa näkyville tarkat karttakoordinaatit Hätäkeskuslaitoksen karttakoordinaattipalvelusta.

Ajankohtaista

Käyntiosoite:
Mörnenkatu 2, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Lupasihteeri
Anita Vornanen
puh. 044 551 5313