Kaupunkisuunnittelu

Tonttijako

Tonttijakokarttaa
Tonttijako osoittaa ja vahvistaa asemakaavan mukaisten rakennuskortteleiden yksittäiset rakennuspaikat eli tontit. Tonttijako laaditaan yleensä erillisenä asemakaavan voimaantulon jälkeen. Tonttijaon laatii kaupunki ja sen laatiminen voi tulla vireille joko maanomistajan hakemuksesta tai kaupungin aloitteesta.

MRA 39 §:n mukaisesti erillinen tonttijakoehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan.
Niillä, joita on tonttijaon valmistelun yhteydessä MRL 79 §:n 2 mom. mukaan kuultava (kyseisen tontin omistaja ja rajanaapurit) on oikeus tehdä muistutus tonttijakoedotuksesta.
Tonttijakoa voidaan nopeuttaa kaikkien asianosaisten hyväksymisillä, tällöin tonttijakoehdotusta ei ole tarpeen asettaa nähtäville.

Nähtävillä olevat tonttijaot

Tonttijaosta muistuttaminen

Niillä, joita on tonttijaon valmistelun yhteydessä MRL 79 §:n 2 mom. mukaan kuultava (kyseisen tontin omistaja ja rajanaapurit) on oikeus tehdä muistutus tonttijakoedotuksesta.

Muistutus tonttijaosta on toimitettava Uudenkaupungin kaupunginhallitukselle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella: PL 20,  23501 UUSIKAUPUNKI tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@uusikaupunki.fi.

Asianosaisille on lähetetty tieto tonttijaon nähtävilläolosta kirjeitse.
 

Tonttijako pyritään laatimaan siten, että se on rakentamista ja muuta maankäyttöä ajatellen tarkoituksenmukainen, myös maanomistusolot huomioidaan. Pääsääntöisesti jokaisen tonttijakoon sisältyvän tontin tulee rajoittua katualueeseen, mutta erityisestä syystä tontti voi rajoittua muuhunkin yleiseen alueeseen, jonka kautta tontille on järjestettävissä kulkukelpoinen yhteys.

Erillinen tonttijako laaditaan kartalle, jossa osoitetaan tonttien numerot, pinta-alat, rajojen pituudet, rajapisteet ja niiden koordinaatit sekä alueella olevat rakennukset.

Asianosaiset

Tonttijaossa asianosaisia ovat jakoalueen ja naapurikiinteistöjen  omistajat sekä myös kadun  toisella puolella olevan kiinteistön omistaja, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa tämän kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon vaiheet

Tonttijaon vaiheita ovat:
  • asianosaisen kuuleminen tonttijakoa valmisteltaessa
  • tonttijakoehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäväksi
  • tonttijaon hyväksyminen
  • muutoksenhaku
  • tonttijaon voimaantulo

Tonttijakoa voidaan nopeuttaa kaikkien asianosaisten hyväksymisillä, tällöin tonttijakoehdotusta ei ole tarpeen asettaa nähtäville.

Kustannukset

Maanomistajan hakemasta erillisen tonttijaon tai sen muutoksen laatimisesta peritään maksu kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti.  Maksu on 370 €, ellei tonttijako tai tonttijaon muutos ole poikkeuksellisen suuritöinen, jolloin maksu peritään käytetyn työajan mukaan. 
Tonttijaosta on mahdollista pyytää myös koelaskenta. Tonttijaon koelaskenta on karttaehdotus, jossa esitetään vaihtoehto alueelle mahdollisesti tonttijaolla muodostettavista rakennuspaikoista. Koelaskenta ei edellytä tonttijaon laatimista. Koelaskennasta veloitetaan 120 € ja laskennan maastoon merkitsemisestä ennen tonttijakoa 120 €.
Mikäli tonttijaossa voidaan käyttää koelaskennassa tehtyä tonttijakoa sellaisenaan, koelaskennan kustannukset hyvitetään tonttijaon yhteydessä.
Kaupunkisuunnittelun voimassa oleva taksa on luettavissa täältä.

Tonttijaon laatimisen hakeminen

Tonttijaon laatimista haetaan kirjallisesti kiinteistörekisterinpitäjältä.
Tonttijaon laatimista
haetaan kirjallisesti kiinteistörekisterinpitäjältä.

Hakemuksia saa kiinteistörekisterinhoitaja
Sari Kälkäiseltä, puh. 044 733 5335.

Nähtävillä olevista tonttijaoista antaa lisätietoja
kiinteistörekisterinhoitaja
Sari Kälkäinen, puh. 044 733 5335

Asianosaisille lähetetään tieto tonttijaon nähtävilläolosta kirjeitse.

Tonttijakoehdotukseen voi sähköisesti tutustua näiden verkkosivujen lisäksi myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10  23500 UUSIKAUPUNKI.
Tonttijakoehdotukset ovat nähtävillä myös virastotalolla Uudenkaupungin Kaupunkisuunnittelussa, Välskärintie 2 C, III kerros.
Huom. virastotalo Mörne on suljettu ulkopuolisilta asiakkailta koronatilanteen vuoksi. Henkilökunta palvelee sähköpostitse ja puhelimitse.
 
Käyntiosoite:
Mörnenkatu 2, 23500 Uusikaupunki

Hallinto- ja elinvoimapalvelut
Kaupunkisuunnittelu

(Virastotalo Mörne, 3. kerros)

Virastotalo suljettu heinäkuun ajan, tervetuloa taas elokuussa.

Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen
puh. 050 591 5688

Kiinteistörekisterinhoitaja Sari Kälkäinen
puh. 044 733 5335

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi