Kaupunkisuunnittelu

Kiinteistönmuodostus ja tonttijako

Putkipyykki kiinteistön rajalla

Asemakaava-alueella rakennusluvan saamisen edellytyksenä on, että kortteliin on laadittu tonttijako ja että tonttijaon mukainen tontti on muodostettu kiinteistötoimituksella rekisteröintikelpoiseksi kiinteistöksi.

Kaupunkialueella kiinteistötoimitukset suorittaa kaupungin toimitusinsinööri tai kiinteistörekisterinpitäjä.

Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistötoimitusten suorittamisesta vastaa Maanmittauslaitos.

 
Käyntiosoite: 
Mörnenkatu 2, 23500 Uusikaupunki

Hallinto- ja elinvoimapalvelut
Kaupunkisuunnittelu

(Virastotalo Mörne, 3. kerros)


Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen
puh. 050 591 5688

Kiinteistörekisterinhoitaja Sari Kälkäinen
puh. 044 733 5335

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi