Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Vireillä olevat kaavat

Sekä luonnoksen että virallisen kaavaehdotuksen nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä sekä kaupungin ilmoitustaululla  (myös netti-ilmoitustaululla). Lisäksi osalliset saavat kirjeitse tiedon nähtävillä olosta. Kaavat hyväksyy Kaupunginvaltuusto ja ne tulevat voimaan lehtikuulutuksella.

Nämä kaavat eivät eivät ole edenneet vielä hyväksymiseen asti:

Juuri nyt nähtävillä olevat kaavat esitellään sivulla  Kaavoja vireillä / nähtävillä >

Voimaan tulleet kaavat esitellään sivulla Hyväksytyt kaavat >