Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Ruissaari-Vartsaari

Opaskarttaan on merkitty kaava-alueen sijainti punaisella pisteellä.

Ruissaari - Vartsaari  ranta-asemakaavan muutos

Ilmoitetaan kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtävillä olosta 8.3. - 9.4.2018 välisen ajan.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 9.4.2018 klo 15.00 mennessä.
 
Kuvaus kaavasta:
Kaava-alue sijaitsee Lokalahdella Huikonaukon ranta-alueella, noin 20 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta etelään ja alueelle on kiinteä tieyhteys. Alueen pinta-ala on n. 4 ha eikä se rajoitu rantaan.
Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä.
Kaava koskee  osaa  tilasta  Penkkala 2:90 Vartsaaren kylässä.
 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Ilmoitus kaavan vireilletulosta 8.3.2018
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  8.3. - 9.4.2018
-Luonnos nähtävillä 8.3. - 9.4.2018

-Ehdotus nähtävillä
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asiakirjoineen pidetään nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2C , III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 4.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Aukioloajat: 
Virastotalo Mörne
ma-pe klo 9-12 ja 13-15
Yhteispalvelupiste Passari
ma-pe klo 9.00 - 16.30