Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Iso-Pirkholma

Kaava-alueen sijainti on esitetty yleiskartalla

Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 3

Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 4.1. - 5.2.2018 välisen ajan.

Kaavan kuvaus
Kaava-alue sijaitsee makeanvedenaltaan äärellä Iso Pirkholman keskiosassa noin 7 km Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen. Alueen pinta-ala on n. 45 ha.
Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Osalliset ovat suunnittelualueen maanomistajat ja rajanaapurit sekä tärkeimmät viranomaiset.
Kaavan laadinnasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun.
Vuoden 2015 alusta lähtien työstä on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consul-ting Oy:stä (Raisio).

 

Kaavan  kulkuvaiheet:

-Vireilletulo  16.2.2012
-osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  16.2. – 2.3.2012
-Kaavaluonnos   nähtävillä  14.11. – 13.12.2013
-Kaavaehdotus nähtävillä 4.1. - 5.2.2018
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Kaavaehdotus nähtävillä

Kaavaehdotuksen asiakirjat pidetään nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2C, III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 4.
Mahdolliset muistutukset  tulee toimittaa viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää,
puh. 050 370 5771
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén,
puh. 050 074 3087
Aukioloajat: 
Virastotalo Mörne
ma-pe klo 9-12 ja 13-15
Yhteispalvelupiste Passari
ma-pe klo 9.00 - 17.00
kesäaikana 1.6. - 31.8. klo 9.00 - 16.30