Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Salmen pientaloalue

Yleiskarttaan merkitty kaava-alueen sijainti yleisesti

Salmen puutarhamaisen pientaloalueen asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.12.2018 ja se on tullut voimaan kuulutuksella 31.1.2019.
(kts. kokouksen pöytäkirja, §88)


Kaavan kuvaus
Jo kymmenisen vuotta sitten Salmelle suunniteltiin Uudenkaupungin ryhmäpuutarha-aluetta, mutta hanke ei kuitenkaan tuolloin lähtenyt liikkeelle.
Suunnittelua on nyt käynnistelty uudelleen Teijo-Talot Oy:n ja Retonar Oy:n kanssa ja tarkoituksena on toteuttaa Salmelle puutarhamainen pientaloalue, jolla on mahdollista asua ympärivuotisesti.
Alueelle rakennettaisiin vaiheittain yhteensä n. 40 kpl 50 m²:n pienomakotitaloa. Talot sijoitetaan n. 300-400 m² tontille ja jokaiselle talolle tulee oma varastorakennus ja kasvimaa.
Hallinnollisesti muodostetaan 5-10 talon asunto-osakeyhtiöitä. Osa asunnoista tulisi omistusasunnoiksi ja osa vuokra-asunnoiksi.

Nyt Kaavoitettavana on n. 9 ha:n asemakaavoittamaton alue Hakametsän rivi- ja omakotialueen ja Salmen asuntoalueen välissä.
Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa alueelle puutarhamaista pientaloaluetta ja lähivirkistysaluetta.
Alue on Uudenkaupungin kaupungin omistuksessa ja osa peltoalueista on vuokrattu lyhytaikaisella vuokrasopimuksella.
Kaavoitettavaan alueeseen rajoittuvalla pellolla sijaitsevat kaupungin vuokraamat viljelypalstat säilyvät edelleen käytössä.
Koska asemakaavoitettava alue sijaitsee Käätyjärven padon alapuolella, on kaavoitusprosessin yhteydessä havaittu, että Käätyjärven ja Ruokolanjärven padoille on tehtävä patoturvallisuuslain mukainen vahingonvaaraselvitys patojen luokittelua varten, joten alueen patoturvallisuusriskit kartoitetaan ja alueelle laaditaan varautumissuunnitelma.
Selvitys ei suoranaisesti liity käsiteltävänä olevaan asemakaavaan, mutta alustavassa selvityksessä esitetyt asiat on huomioitu kaavaehdotuksessa mm. osoittamalla kaavamääräyksissä minimilattiapinnan tasoksi + 5,0 m.


Alue ilmakuvassa (linkki siirtyy kaupungin internetkarttapalveluun).

Kuvassa piirros alueelle suunnitelluista pientaloista

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Ak 1707
-Vireilletulokuulutus 29.6.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.6. – 31.7.2017
-Kaavaluonnos nähtävillä  2.11. - 4.12.2017
-Kaavaehdotus nähtävillä 6.9. - 8.10.2018
-Hyväksyminen 10.12.2018
-Voimaantulokuulutus 31.1.2019