Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Levysepänkadun senioritalo ja kerrostalo

Asemakaavamuutos Levysepänkadun varrella VIII kaupunginosan korttelissa 19 senioritalon ja kerrostalon rakentamisen mahdollistamiseksi on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.4.2019  ja se on tullut voimaan kuulutuksella 30.5.2019. Kts. kokouspöytäkirja 15.4.2019 §27.


Kuvaus kaavasta
Kaava-alue sijaitsee keskustan pohjoispuolella Levysepänkadun varrella ja etäisyys torilta kaava-alueelle on n. 1,5 km ja sen pinta-ala on n. 3,6 ha.
Alueen asemakaava on vanhentunut ja kaupungin laajentuessa ei teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta enää ole tarkoituksenmukaista sijoittaa näin lähelle keskustatoimintojen aluetta.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa korttelin rakentamattomien tonttien käyttötarkoitusta siten, että alueelle voidaan rakentaa senioritalo ja asuinkerrostalo. Muun alueen asemakaavamerkinnät muutetaan nykyistä käyttötarkoitusta vastaavaksi.
 

Kaavan kulkuvaiheet

-Kaavan tunnus Ak 0842
-Vireille tulo 25.10.2018
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 25.10. - 26.11.2018
-Kaavaluonnos nähtävillä 25.10. - 26.11.2018
-Kaavaehdotus 31.1. – 4.3.2019
-Hyväksyminen 15.4.2019
-Voimaan tulo 30.5.2019