Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Satama-Kainpirtti

Satama - Kainpirtti asemakaavanmuutos

Ilmoitetaan kaavan vireilletulosta sekä pidetään osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.2. - 26.3.2018 välisen ajan.
Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 26.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Asianosaiset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviaranomaiset

Kuvaus kaavasta
Asemakaavoitus on tullut vireille sataman aloitteesta sillä satama tarvitsee toiminnan laajentuessa lisää maa-aluetta. Ennusteen mukaan liikennemäärä kasvaa n. 5 % ja tilantarve n. 5000 m² vuosittain.
Sataman merkitys kaupungin ja koko seutukunnan elinkeinoelämälle on erittäin suuri.
Kaavamuutoksessa tutkitaan sataman laajenemismahdollisuuksia VPK:n paviljongin suuntaan ja täyttämällä merialuetta.
Ensisijainen sataman laajenemisvaihtoehto on Kainpirtintien suuntaan ja siellä tulee vastaan VPK:n paviljonki, joka on v. 2016 vahvistetussa asemakaavassa osoitettu suojeltavaksi. Kaavaprosessin tarkoituksena on selvittää, voiko paviljongin suojelumerkinnän purkaa. Rakennusta on käytetty yhdistyksen omissa tilaisuuksissa ja sitä on myös vuokrattu ulkopuolisille. Paviljongin merkitys kokoontumis- ja juhlatilana on vähentynyt viimeisten vuosien aikana sen ympäristön muututtua olennaisesti teollisemmaksi ja rakennus on myös päässyt pahasti rapistumaan talkootyön suosion hiivuttua.
Paviljongin viime vuosien vähentyneen käytön myötä VPK:n hallitus ja yleinen kokous ovatkin päätyneet siihen, että VPK voisi luopua paviljongista, mikäli kaupunki luovuttaa VPK:lle asemakaavoitetun tontin paloaseman läheisyydestä. 
Paviljonkia ympäröivät alueet ovat voimassa olevan asemakaavan mukaista teollisuusaluetta ja näiden osalta tutkitaan myös mahdollisuutta muuttaa niitä satamatoimintojen alueiksi.
Toissijainen laajemisvaihtoehto on satama-alueen laajentuminen merialuetta täyttämällä. Täyttämien vaatii aluehallintoviranomaisen luvan ja voisi olla vaihtoehtona pitkällä aikavälillä, mutta täyttömahdollisuuskin on asemakaavasta ja satama/telakka- alueen muista toimijoista johtuen rajallinen.
 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulokuulutus   22.2.2018
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.2. - 26.3.2018
-Ehdotus nähtävillä
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2C , III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 4.
Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Aukioloajat: 
Virastotalo Mörne
ma-pe klo 9-12 ja 13-15
Yhteispalvelupiste Passari
ma-pe klo 9.00 - 16.30