Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Sanno,18 kortteliin 14 (Sybimar)

Sanno, 18 kaupunginosan korttelin 14 asemakaavamuutos, Sybimarin tontti

Sybimarin korttelin asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 18.1. – 19.2.2018 välisen ajan.
Mahdolliset muistutukset tulee jättää viimeistään viimeisen nähtävilläolopäivän klo 15 mennessä.


Kuvaus kaavasta
Asemakaavoitettava alue käsittää tontin 895-18-14-2 Energiatien varrella.
Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 2,1213 ha ja se on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja liikerakennusten korttelialueeksi.
Tontin vuokraajana on alueella toimiva elinkeinonharjoittaja. Elinkeinonharjoittajan toimialana on kalanviljely. Tontilla on myös kasvihuonetoimintaa.
Kaavamuutoksen tavoitteena on kasvattaa tontin rakennusoikeutta.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulokuulutus   12.10.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.10. - 13.11.2017
-Ehdotus nähtävillä 18.1. – 19.2.2018
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaehdotusasiakirjat nähtävillä

Kaavaehdotus nähtävillä

Kaavaehdotuksen asiakirjat pidetään nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2C, III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 4.
Mahdolliset muistutukset  tulee toimittaa viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää,
puh. 050 370 5771
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén,
puh. 050 074 3087
Aukioloajat: 
Virastotalo Mörne
ma-pe klo 9-12 ja 13-15
Yhteispalvelupiste Passari
ma-pe klo 9.00 - 17.00
kesäaikana 1.6. - 31.8. klo 9.00 - 16.30