Suomi
Kesäistä kaupunginlahtea. Paljon veneitä ja ruusut kukkivat.
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Aittarannan makasiinit

Aittarannan makasiinien asemakaavan muutos

Aittarannan asemakaavan muutosehdotus koskien Sorvakon,10. kaupunginosan kortteleita 32 ja 33 sekä katualueita, pidetään nähtävillä 28.6. – 13.8.2018 välisen ajan.
Samalla on nähtävillä myös kortteleiden tonttijakoehdotukset.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään 13.8.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki

Kuvaus kaavasta
Kaavamuutos laaditaan toteamaan nykytilanne.
Aittarannan rakennusten omistajat ovat hakeneet kaavamuutosta vuonna 2016 korttelin 32 alueelle. Kaupunki omistaa tontit, jotka on vuokrattu pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla rakennusten omistajille. Alueelle on jouduttu lisäksi tekemään useita lyhytaikaisia vuokrasopimuksia tonttien ulkopuolisista alueista, joille on sijoitettu terasseja. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua ympäristöä (RKY).
Kaupunginhallitus on 21.03.2016 päättänyt, että asemakaavan muutos käynnistetään.
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoitettiin jo vuoden 2017 kaavoituskatsauksen yhteydessä jolloin myös ensimmäinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 21.9. – 20.10.2017 välisen ajan. Kaavoitettava alue on kaavoituspäätöksen jälkeen tarkentunut alueella vireillä olevien rakennushankkeiden myötä koskemaan myös korttelia 33 Siltakadun itäpuolelle. Kortteliin 32 varataan tiloja ravintola-, myymälä- ja matkailupalveluille, kortteliin 33 hotelli-ja majoituspalveluille sekä ravintola- ja myymälätoiminnalle. Viimeisin osallistumis- ja arviointisuunnitelma yhdessä kaavaluonnoksen kanssa pidetttiin nähtävillä  22.3.-23.4.2018 välisen ajan.


Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulokuulutus 21.9.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.9. – 20.10.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3. - 23.4.2018
-Kaavaluonnos nähtävillä 22.3. - 23.4.2018
-Kaavaehdotus ja tonttijako nähtävillä 28.6. – 13.8.2018
-Hyväksyminen
-Lainvoimaisuuskuulutus

Osalistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnosasiakirjat 2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2017

Kaavaehdotus nähtävillä

Kaavaehdotuksen asiakirjat pidetään nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2C, III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10.
Mahdolliset muistutukset  tulee toimittaa viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää,
puh. 050 370 5771
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén,
puh. 050 074 3087
Aukioloajat: 
Virastotalo Mörne
ma-pe klo 9-12 ja 13-15, Huom. kesällä poikkeavat aukioloajat.
Yhteispalvelupiste Passari
ma-pe klo 9.00 - 16.30
25.6. - 11.8.2018 ma - pe klo 9.00 - 17.00