Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Kaavoja vireillä / nähtävillä

Kaavan yleistetty kulkukaavio
Tällä sivulla voit tutustua kaupungin ajankohtaisiin kaavahankkeisiin ja niiden käsittelyvaiheisiin.
Sivulla ovat katsottavissa nähtäville asetetut kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, luonnokset sekä ehdotukset.
Kaavahankkeiden nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla (myös internetsivuilla), paikallislehdissä sekä osallisille lähetettävällä kirjeellä.
Nähtävillä oloaikana kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista.
Tarpeen mukaan pyritään  järjestämään mielipiteiden kuulemista varten myös yleisötilaisuuksia sekä nettikyselyjä.

Nähtävillä olevat kaavat:

1)  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat:

2)  Kaavaluonnokset:

  • Liljalaaksonkatu 1 (tontti III-1-9) asemakaava (nähtävillä 1.1. - 15.2.2018) Kaava-asiakirjat >
  • III -14 -1 tontille (Myllymäen reunassa) asemakaava  (nähtävillä 18.1. - 19.2.2018) Kaava-asiakirjat >
  • Sauko-Mustakarta-Koivuniemen ranta-asemakaava  (nähtävillä 18.1. - 19.2.2018) Kaava-asiakirjat >
  • Savikkaan ranta-asemakaava (nähtävillä 18.1. - 19.2.2018) Kaava-asiakirjat >

3)  Kaavaehdotukset:

Vireillä olevat kaavat:

Ajankohtaista