Suomi
Kaupunginlahden ranta on viihtyisä kohtaamispaikka
Kaupunkisuunnittelu

Kaavoja vireillä / nähtävillä

Kaavan yleistetty kulkukaavio
Tällä sivulla voit tutustua kaupungin ajankohtaisiin kaavahankkeisiin ja niiden käsittelyvaiheisiin.
Sivulla ovat katsottavissa nähtäville asetetut kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, luonnokset sekä ehdotukset.
Kaavahankkeiden nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla (myös internetsivuilla), paikallislehdissä sekä osallisille lähetettävällä kirjeellä.
Nähtävillä oloaikana kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista.
Tarpeen mukaan pyritään  järjestämään mielipiteiden kuulemista varten myös yleisötilaisuuksia sekä nettikyselyjä.

Nähtävillä olevat kaavat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

  • nähtävillä 12.10. – 13.11.2017

Kaavoituskatsaus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat:

  • nähtävillä 21.9. – 20.10.2017

Kaavaluonnokset

  • nähtävillä 12.10. - 13.11.2017
  • nähtävillä  5.10. - 6.11.2017

Kaavaehdotukset:

  • nähtävillä  5.10. - 6.11.2017

Vireillä olevat kaavat

Nämä kaavat ovat olleet jossain vaiheessa nähtävillä, mutta niiden käsittely ei ole edennyt vielä hyväksymiseen asti.
Sekä luonnoksen että virallisen kaavaehdotuksen nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä sekä kaupungin ilmoitustaululla  (myös netti-ilmoitustaululla).
Lisäksi osalliset saavat kirjeitse tiedon kaavan nähtäville asettamisesta.

Hyväksytyt kaavat 2017

Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavat ja ne tulevat voimaan lehtikuulutuksella.

Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja siinä esitellään ajankohtaiset kaavahankkeet. Katsaus 2017 on virallisesti nähtävillä 21.9. – 20.10.2017.
Lue kaavoituskatsauksesta lisää >

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  (OAS) laaditaan aina kaavoitushankkeen alussa.
Siinä esitellään  mm. kaavahankkeen  tavoitteet, tarkoitus , vaikutusten arvioinnit, kaavoituksen kulku sekä yhteystiedot.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään hankkeen aikana tarpeen mukaan.
OAS:sta  voivat osalliset esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana mieluiten kirjallisesti esim. sähköpostilla kaupunkisuunnittelulle.

Luonnos
Luonnosvaiheessa esitetään kaavakartalla alustavasti eri tarkoituksiin varatut alueet ja niiden käyttöä säätelevät määräykset kuten rakennusoikeudet. Luonnos ja siihen liittyvä aineisto pidetään  nähtävillä 14-30 päivää, jolloin osalliset voivat esittää huomautuksensa kirjallisesti.

Ehdotus
Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon luonnoksesta saadut mielipiteet.
Kaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville lehtikuulutuksella vähintään 30 päiväksi. Vaikutukseltaan vähäisten kaavaehdotusten nähtävilläoloaika on vähintään 14 päivää. Nähtävillä oloaikana kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

 

Linkkejä

Esityslistat ja pöytäkirjat >
Ilmoitustaulu ja  kuulutukset >
Kaavan kulkuvaiheet >
 

Ajankohtaista

Kaavoja nähtävillä

Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
 
Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös Yhteispalvelupiste Passarissa
Rauhankatu 4
23500 Uusikaupunki

Passari avoinna ma-pe klo 9.00 - 17.00
kesäaikana 1.6. - 31.8. klo 9.00 - 16.30
Aukioloajat: 

Virastotalo Mörne avoinna
ma-pe klo 9-12 ja 13-15

Käyntiosoite: 
Välskärintie 2C 23500 Uusikaupunki
Postiosoite: 
PL 20 23501 Uusikaupunki