Kaupunkisuunnittelu

Yleiskaavoitus

Yleiskaavaa
Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.
Siinä esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun, rakentamisen ja maankäytön perustaksi.
Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.
Sen laatimisesta vastaa kaupunki ja sen hyväksyy kaupungin valtuusto.

Vireillä olevat yleiskaavat

Entisen Kalannin kunnan alueelle, Pyhämaan Kettelin kylään sekä  Uudenkaupungin keskustaan ollaan tällä hetkellä laatimassa yleiskaavaa. Lisäksi on meneillään Uudenkaupungin ranta-alueiden osayleiskaavan vähäinen tarkistaminen, jonka tarkoituksena on kumota kaavasta rajaus kantatilavuodesta tilojen rakennusoikeuksien laskemisessa.
Vireillä olevien yleiskaavojen aluerajaukset on esitetty Uudenkaupungin internetkarttapalvelussa tasona Vireillä olevat yleiskaavat >>>

Yleiskaava on voimassa kartassa vihreällä näkyvällä alueella.

Yleiskaavoitetut alueet yleiskartalla.
Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087

Kaavasuunnittelija Markus Gerke
puh. 040 351 9662


 
Tilaukset vahvistetuista kaavoista karttapalvelusta:

Palvelusihteeri Saila Wilenius
puh. 044 551 5336

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi