Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Yleiskaavoitus

Yleiskaavaa
Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.
Siinä esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun, rakentamisen ja maankäytön perustaksi.
Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.
Sen laatimisesta vastaa kaupunki ja sen hyväksyy kaupungin valtuusto.
Yleiskaavoitetut alueet yleiskartalla.
Uudessakaupungissa on voimassa yleiskaava kartassa vihreällä näkyvällä alueella. Entisen Kalannin kunnan alueelle ollaan tällä hetkellä laatimassa yleiskaavaa.
Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
 
Tilaukset vahvistetuista kaavoista karttapalvelusta:

Palvelusihteeri Saila Wilenius
puh. 044 551 5336

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi