Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Vireillä olevat kaavat

Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kaavoituskatsauksessa tai erillisellä ilmoituksella. Kaavojen eri vaiheiden nähtävillä olosta julkaistaan aina kuulutus paikallislehdissä sekä kaupungin ilmoitustaululla  (myös netti-ilmoitustaululla). Tarvittaessa osalliset saavat kirjeitse tiedon nähtävillä olosta. Kaavat hyväksyy Kaupunginvaltuusto ja ne tulevat voimaan lehtikuulutuksella.

Vireillä olevat kaavat:

Nämä kaavat eivät eivät ole edenneet vielä hyväksymiseen asti ja osan kaavahankkeen kohdalla kaavoitusprosessi on vasta alkamassa.
Nähtävillä olevat kaavat esitellään sivulla  Kaavoja nähtävillä >

Voimaan tulleet kaavat esitellään sivulla Hyväksytyt kaavat >