Kaupunkisuunnittelu

Vireillä olevat kaavat

Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kaavoituskatsauksessa tai erillisellä ilmoituksella.
Kaavojen eri vaiheiden nähtävillä olosta julkaistaan aina kuulutus paikallislehdissä sekä verkkosivujen sähköisellä ilmoitustaululla.
Tarvittaessa osalliset saavat kirjeitse tiedon nähtävillä olosta. Kaavat hyväksyy Kaupunginvaltuusto ja ne tulevat voimaan lehtikuulutuksella.

 

Nähtävillä olevat kaavat esitellään sivulla  Kaavoja nähtävillä >

Voimaan tulleet kaavat esitellään sivulla Hyväksytyt kaavat >