Kaupunkisuunnittelu

Perustietoa kaavoituksesta

Suunnittelua

Kaavoittamisella suunnitellaan vuorovaikutteisesti maanomistajien ja muiden asianosaisten kanssa sitä, miten ja mihin tarkoitukseen maa-alueita kaupungissa käytetään.

Maankäyttöä ohjataan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisten kaavojen avulla.
Kaavatasoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.
Yksityiskohtaisempi kaava syrjäyttää pääasääntöisesti yleispiirteisemmän kaavan.
Yleispiirteinen kaava kuitenkin on ohjeena yksityiskohtaisia kaavoja laadittaessa.

Uudenkaupungin kaupunki vastaa yleiskaavoituksesta sekä asema- ja ranta-asemakaavoista koko kunnan alueella.

Kaupunkisuunnittelussa ylläpidetään koko kunnan alueelta ajantasa-asemakaavaa.
Maakuntakaavan laatimisesta vastaa Uudenkaupungin alueella Varsinais-Suomen liitto.

Rakentamista ohjataan myös poikkeuslupa- ja suunnitelutarvemenettelyin sekä rakennusjärjestyksen avulla.

Kaavoitus

Aukioloajat: 

Henkilöstöllä on etätyömahdollisuus ja varmimmin meidät tavoittaa puhelimitse tai sähköpostilla.
Voimme sopia tarvittaessa myös tapaamisesta.

Virastotalon asiakaspalveluaika
ma-pe klo 9-12 ja 13-15
 

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087

Kaavasuunnittelija Markus Gerke
puh. 040 351 9662


 
Tilaukset vahvistetuista kaavoista karttapalvelusta:

Palvelusihteeri Saila Wilenius
puh. 044 551 5336

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi