Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Miklinkari

Miklinkarin ranta-asemakaava

Ilmoitetaan ranta- asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviontisuunnitelma ja kaavaluonnos pidetään nähtävillä  22.8. – 23.9.2019 välisen ajan.
(Kaava-asiakirjat katsottavissa tämän sivun liitteistä)
Mahdolliset huomautukset ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 23.9.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki.

Kuvaus kaavasta
Kaavoitettavan alueen pinta-ala on yhteensä noin 8,5 hehtaaria ja se sijaitsee Uudessakaupungissa, Pyhämaan Kammelassa. Alueelle on kiinteä tieyhteys.
Suunnittelualue muodostuu 14 kiinteistöstä, jotka muodostavat 13 rakennettua loma-asunnon rakennuspaikkaa ja lisäksi kaava-alueelle osoitetaan maa- ja metsätalousaluetta, jossa ei ole rakennusoikeutta. Kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa ja kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta.

Kaava koskee kiinteistöjä
Kaava koskee kiinteistöjä Mikola 895-480-4-48,Hikiriihi 895-480-4-33, Kariniemi 895-480-4-24, Miklinniemi 895-480-4-50, Mikli 895-480-4-21, Pillinki 895-480-4-56, Männikkö 895-480-4-18, Marjaranta 895-480-4-17, Päivänranta 895-480-4-45, Lokkila 895-480-4-55, Leporanta 895-480-4-27, Käkkärä 895-480-4-29, Honkalinna 895-480-7-40 ja Karila 895-480-4-41.

Osalliset
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee.
Osallisia tässä kaavahankkeessa ovat ainakin:
-Suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat
-Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat
-Varsinais-Suomen ELY-keskus
-Varsinais-Suomen liitto
Kaavoitettavat alueet Miklinkarissa, yleiskartta
Ilmakuvassa 2017 osa Miklinkaria (kuvaus lännestä itään).

Kaavan  kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 48005
-Vireilletulo 22.8.2019
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 22.8. – 23.9.2019
-Kaavaehdotus nähtävillä 
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asiakirjoineen pidetään nähtävillä myös Virastotalo Mörnessä Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2C, III kerros ja palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Aukioloajat: 
Virastotalo Mörne
ma-pe klo 9-12 ja 13-15
Yhteispalvelupiste Passari
ma-pe klo 9.00 - 16.30