Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Petejniemi-Saharanta-Kotlemaa

Petejniemi-Saharanta-Kotlemaan ranta-asemakaavan muutos
Kaavan laatii Nosto Consulting Oy, joka noudattaa Petejniemi-Saharanta-Kotlemaan kaavassa MRA 36 §:n mukaista menettelyä. Nosto Consulting Oy hoitaa ilmoittamisen kaavan vireille tulosta ja luonnosvaiheen nähtävilläolon sekä vuorovaikutuksen järjestämisen. Uudenkaupungin kaupunginhallitus antaa kaavan laatijalle luonnoksesta lausunnon sen nähtävillä oloaikana.
 
Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidetään nähtävillä 29.10. - 27.11.2019 välisen ajan kaavan laatijan tiloissa Turussa sekä laatijan internetsivuilla osoitteessa https://www.ranta-asemakaava.fi/projektit/uusikaupunki/

Osalliset voivat esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta kaavan laatijalle, mielellään kirjallisesti, nähtävillä olon aikana.

Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy
Brahenkatu 7, 20100 Turku
puh. 0400 858101
pasi.lappalainen(at)nostoconsulting.fi


Luonnoksen jälkeen laadittavan kaavaehdotuksen käsittelyn tulee hoitamaan Uudenkaupungin kaupunki.