Ranta-asemakaava Iso-Kaskinen Linturaumantie

Iso-Kaskinen kaava-alueen kuva
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.6.2022 Iso-Kaskisten ranta-asemakaavan muutoksen.

Kuvaus kaavasta
Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Lyökissä Iso-Kaskisen saaressa Ruotsinveden makeavesialtaan rannalla noin 21 kilometrin etäisyydellä Uudenkaupungin keskustan palveluista (noin 12 kilometriä linnuntietä).

Kaavatyön tavoitteena on muuttaa loma-asuntojen korttelialue (RA) erillispientalojen korttelialueeksi (AO) kiinteistön 895-423-1-1 Salonranta alueella, sekä mahdollistaa kaavan kokonaisrakennusoikeudeksi 300 kerrosalaneliömetriä.

Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Kaavan tunnus 

895 46602


Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 3.2.2022
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 3.2.-7.3.2022
  • Luonnos nähtävillä 3.2.-7.3.2022
  • Ehdotus nähtävillä 21.4-23.5.2022
  • Hyväksyminen 13.6.2022
  • Voimaantulokuulutus 

Kaava-asiakirjat