Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Heikkalanpää 2

Kartalla on esitetty kaava-alueen sijainti yleispiirteisesti.

Ranta-asemakaavan muutos Heikkalanpää 2

Ilmoitetaan kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos pidetään nähtävillä 28.10. – 29.11.2021.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 29.11.2021 sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@uusikaupunki.fi
tai osoitteella: Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös sähköisesti palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10.

Kuvaus kaavasta
Kaavoitettava alue sijaitsee Uudenkaupungin Vohlon saaressa Pitkäluodontien varrella Lautveden vesialueella noin 12 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta etelään.
Kaavamuutoksessa muutetaan osa vapaa-ajan asuinrakennuspaikoista vakituisen asunnon rakennuspaikoiksi sekä kasvatetaan rakennuspaikkojen rakennusoikeutta.
Kaavamuutos koskee kiinteistöjä 895-497-1-19, -22, -24, -25, -56 sekä osaa kiinteistöä 895-497-1-39 ja -60.
Kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 5,3 hehtaaria.
Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Kaavan tunnus 

Rk 49704

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 28.10.2021
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.10.-29.11.2021
  • Luonnos nähtävillä 28.10.-29.11.2021
  • Ehdotus nähtävillä 
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä kaavaluonnosasiakirjoihin on mahdollista tutustua sähköisesti myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10.

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)uusikaupunki.fi.
Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
annakaarina.lamminpaa(at)uusikaupunki.fi
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
leena.arvela-hellen(at)uusikaupunki.fi


Koronatilanteesta johtuen virastotalo Mörne on toistaiseksi suljettu asiakkailta. Henkilökunta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 9-12 ja 13-15.