Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Aatlankarta-Kiimkari-Mustansaari

Aatlankarta-Kiimkari-Mustansaari ranta-asemakaavan muutos 

Ilmoitetaan rantaasemakaavan muutosluonnoksen nähtävilletulosta.
Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä 25.11. – 23.12.2021.


Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 23.12.2021 osoitteella:

Uudenkaupungin kaupunki
Kirjaamo
PL 20
23501 Uusikaupunki
tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@uusikaupunki.fi

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös sähköisesti palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10.

Kuvaus kaavasta
Kaavoitettava alue sijaitsee Vohdensaarella Vähäluodossa n. 3,5 km Uudenkaupungin keskustasta pohjoiseen ja alueen pinta-ala on noin 1,2 ha. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen lomarakennusten korttelilue vakituisen asumisen korttelialueeksi, sekä nostaa rakennusoikeus rakennusjärjestyksen sallimalle tasolle. 
Kaavamuutos koskee kiinteistöjä Koivunukka 895-472-4-16 ja Koivunukka II 895-472-4-94. 
Alue on yksityisessä omistuksessa ja omistaja on tehnyt aloitteen kaavanmuutoksesta. 
Kaavan laatijana on Arkkitehtuuritoimisto Thomas Hagström tmi Turusta.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset

Kaavan tunnus

Rk 47212

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 3.12.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 3.12.2020-4.1.2021
  • Kaavaluonnos nähtävillä 25.11.-23.12.2021
  • Kaavaehdotus nähtävillä 
  • Hyväksyminen Kaavaluonns
  • Voimaantulokuulutus 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaava vireillä

Kaavan laatiminen on meneillään. Vireilläolon aikana kaavoituksen kulkuun on mahdollista osallistua ja vaikuttaa kaavan ratkaisuun. Vireilläolo jatkuu kaavan voimaantuloon saakka.

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
annakaarina.lamminpaa(at)uusikaupunki.fi
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
leena.arvela-hellen(at)uusikaupunki.fi

Koronatilanteesta johtuen virastotalo Mörne on toistaiseksi suljettu asiakkailta. Henkilökunta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 9-12 ja 13-15.