Kaupunkisuunnittelu

Kaavoja nähtävillä

Kaavan yleistetty kulkukaavio
Tällä sivulla voit tutustua kaupungin ajankohtaisiin kaavahankkeisiin ja niiden käsittelyvaiheisiin.
Sivulla ovat katsottavissa nähtäville asetetut osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavaluonnokset sekä -ehdotukset.
Kaavahankkeiden nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin verkkosivujen sähköisellä ilmoitustaululla, paikallislehdissä sekä tarvittaessa kirjeellä.
Nähtävilläolon aikana on mahdollista lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista.
Tarpeen mukaan järjestetään mielipiteiden kuulemista varten myös yleisötilaisuuksia sekä laaditaan nettikyselyjä.
Yksityinen kaavan laatija voi noudattaa myös  MRA 36 §:n mukaista menettelyä. Tällöin kaavan laatija hoitaa kaavan valmistelun aikaisen vuorovaikutuksen järjestämisen ja vasta kaavaehdotuksen asianosaisten kuuleminen tulee kaupungin hoidettavaksi.

Nähtävillä olevat kaavat:

1)  Asemakaavat ja ranta-asemakaavat

  • Heikkalanpää 2 ranta-asemakaavan muutos. Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos nähtävillä 28.10.-29.11.2021. Tutustu kaavaan>
  • Aatlankarta-Kiimkari-Mustansaari ranta-asemakaavan muutos. Luonnos nähtävillä 25.11.-23.12.2021. Tutustu kaavaan>
  • Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaavamuutos voimaan 23.11.2021. Tutustu kaavaan>

2)  Yleiskaavat

  • Ei nähtävillä olevia yleiskaavoja

3)  Kaavoituskatsaus

Kaupunginhallitus asettaa kaupunkisuunnittelun laatiman kaavoituskatsauksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi.
Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 7§).
 

4) Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan voimaantulo

Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt 14.6.2021 luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan ja maakuntahallitus on päätöksellään 13.9.2021 määrännyt kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kuulutus on nähtävillä 1.11.–3.12.2021 välisen ajan.
Vaihemaakuntakaavan materiaaleihin voi tutustua täällä.

Vireillä olevat kaavat:

Sivulla Vireillä olevat kaavat on listattu kaikki meneillään olevat kaavahankkeet. Tästä sivulle Vireillä olevat kaavat >

Kaupunkisuunnittelu facebookissa

Kaupunkisuunnittelu ilmoittaa kaavahankkeista myös Facebookissa, käy siis tykkäämässä sivustamme Kaupunkisuunnittelu Uusikaupunki.

Postituslista

Mikäli haluat ilmoituksen sähköpostiisi vireillä olevien yleiskaavojen nähtävilletulosta, voit jättää yhteystietosi postituslistalle kaavailmoituksen - sivulla.

Kaavahankkeita koskevat palautteet

Mielipiteet voi lähettää kirjallisesti osoitteella Kaupunkisuunnittelu, PL 20, 23501 UUSIKAUPUNKI tai annakaarina.lamminpaa(at)uusikaupunki.fi
Huomautukset kaavaluonnoksesta toimitetaan kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Kirjaamo, PL 20, 23501 UUSIKAUPUNKI tai kirjaamo(at)uusikaupunki.fi
Muistutukset kaavaehdotuksesta toimitetaan kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä kaupunginhallitukselle osoitteella
Kirjaamo, PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI tai kirjaamo(at)uusikaupunki.fi
Valitus kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä tehdään Turun hallinto-oikeudelle.