Kaupunkisuunnittelu

Kaavoituskatsaus 2022

Kirkkokadulla
Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti meneillään olevat kaavahankkeet.
Tällä hetkellä asemakaavahankkeina on käynnissä parisenkymmentä asemakaavaa ja asemakaavan muutosta sekä neljä yleiskaavaa.

Vireillä olevat maakuntakaavat

Lisätietoa maakuntakaavoituksesta Varsinais-Suomen liitolta:
https://varsinais-suomi.fi/suunnittelu/
 

Vireillä olevat osayleiskaavat

1. Uudenkaupungin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos
    Jatketaan kaavan selvitysten laadintaa ja kaavan tavoitteiden kartoitusta.
 
2. Kalannin seudun osayleiskaava
    Kalannin seudulle laaditaan osayleiskaava ja yleiskaavan muutos. Yleiskaavaa laaditaan yhdessä Sweco Ympäristö Oy:n kanssa.
 
3. Kettelin kyläyleiskaava
    Pyhämaan Kettelin kylään on aloitettu vuonna 2015 kyläyleiskaavan laatiminen. Kaavaa laaditaan yhteistyössä Uudenkaupungin seurakunnan kanssa.
 
4. Ranta-alueiden osayleiskaavan vähäinen muutos
    Yleiskaavaa tarkistetaan kantatilavuotta koskevan määräyksen osalta.

Vireillä olevat asemakaavat 


1. Hiun asuinalue, vaihe 4
Pientalovaltaisen alueen laajentaminen Hiuntien varrelle.

 


2. Rautatieaseman alue
Laaditaan Rautatieaseman kohdalle ja sen ympäristöön asemakaava ja muutetaan nykyistä kaavaa alueella tarpeellisilta osin.
Suukarin kalasataman alueelle laaditaan asemakaavan muutosta (kohta nro 5)

Vireillä olevat asemakaavamuutokset: 

1. Lokalahden kirkonkylä
Kaavamuutoksen tavoitteena on vanhojen asemakaavojen ja ylimitoitettujen liikennealueiden kaventaminen paremmin tarpeita vastaaviksi sekä uusien rakennettujen liikenneyhteyksien huomioiminen kaavassa.
 
2. Kulttuurikeskuksen kortteli ympäristöineen, vaihe 2, Sorvakko
Kulttuurikeskuksen tontille on hyväksytty 29.5.2017 kaavamuutos, jolla mahdollistetaan rakennuspaikat kolmelle kerrostalolle. Alueelle laaditaan rakentamisen osalta nykytilanteen toteava kaavamuutos, jossa tutkitaan mahdollisuuksia parantaa kulkuyhteyksiä ja pysäköintiä.
 
3. Tiiratorin kerrostalot
Kaavamuutoksella mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutos ja asuinkerrostalojen rakentaminen.   
                                                                 
4. Autotehtaan alue
Kaavamuutoksella mahdollistetaan liittymäjärjestelyt Autotehtaan tontita Vanhalle Raumantielle. 
 
5. Suukarin kalasatama
Kehitetään Kalasataman toimintoja ja tarkastellaan alueen pysäköintijärjestelyitä.

6. Pajalan alueella kortteleiden 16 ja 17 asemakaavan muutos Muottitien kohdalla
Tutkitaan mahdollisuutta liittää osa Muottitiestä rajautuviin tontteihin.
 
 
Tiiratorin kerrostaloalueelle laaditaan asemakaavan muutos (kohta nro 3).


 
7. Kalannin Pankkitien ja Pruukintien sekä niiden ympäristön asemakaavamuutos
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan maantiealueiden ottaminen kaupungin katualueiksi Kalannin keskustan kohdalla.   
 
8. Kalannin Pappilan alueen asemakaavamuutos korttelissa 140 ja Katavakujan kohdalla
Tarkastetaan korttelin tontinrajoja ja Katavakujan liittymistä kantatiehen. Käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa maaperän puhdistushankkeen alueella.
 
9. Bonkin kortteli
Muutetaan Bonkin korttelin kohdalla asemakaavaa Bonk-museon kiinteistön myynnin mahdollistamiseksi.
 
10. Saarniston koulun talonmiehen asunto
Muutetaan Saarniston koulun korttelin asemakaavaa talonmiehen asuinrakennuksen ja siihen kuuluvan maa-alueen myynnin mahdollistamiseksi.
 
11. Yrittäjäntien liittymäjärjestelyt
Kaavamuutoksella mahdollistetaan liittymäjärjestelyt Kantatielle 43 Yrittäjäntien kohdalla.

12. Captain´s Makasiinin tontti
Kaavamuutoksella mahdollistetaan rakennuksen vähäiset muutostyöt.

 

Vireillä olevat ranta-asemakaavat

  1. Pamprinniemi
  2. Heikkalanpään muutos 2
  3. Aatlankarta-Kiimkari-Mustansaari muutos
  4. Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavan muutos 2 (Merikoivula)
  5. Koivisto
  6. Nuhja
  7. Lepäinen

Valmistuneet kaavat vuonna 2021 (tilanne 10/2021)

Asemakaava Hakametsän päiväkodin liikennejärjestelyt 
Asemakaava Varbergintie 10 
Asemakaava Välskärintie 2 alueet (Sairaala-Mörne) 
Ranta-asemakaava Anenkari 
Ranta-asemakaava Hahtemaa 
Ranta-asemakaava Huuvari 
Ranta-asemakaava Lepäisten Heikkilä
Ranta-asemakaava Loukeenluoto (osittain voimaan)
Ranta-asemakaava Miklinkari (osittain voimaan)
Ranta-asemakaava Sauko-Mustakarta-Koivuniemi


Valmistuneiden kaavojen päivittyvä lista on Kaupunkisuunnittelun nettisivuilla
https://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kaavoi...

Kaavoituskatsaus internetkarttapalvelussa

Kaavoituskatsauksen 2022 kohteet esitetään kaupungin internetkarttapalvelussa alueellisina tai pistemäisinä karttakohteina. Yleiskaavat näkyvät kartalla aluksi vihreinä alueina ja zoomaamalla karttaa suuremmaksi jäävät näkyviin vain asemakaavakohteet. Klikkaamalla sinistä aluetta tai symbolia saat lisätietoa kaavahankkeesta.Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus -sivulle on koottuna yleistietoa kaavoituskatsauksesta ja mm. linkit edellisten vuosien kaavoituskatsauksiin.

Vireillä olevat kaavat

Kaavoituskatsauksen lisäksi Uudessakaupungissa julkaistaan tarpeen tullen kaavoista erillisiä vireilletulokuulutuksia.  
 
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087

sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi