Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 7§). Se laaditaan kerran vuodessa ja siinä esitellään ajankohtaiset kaavahankkeet. Kaavoituskatsauksen yhteydessä ilmoitetaan myös kaavojen vireilletulosta sekä voidaan asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville (MRL 63§ 2 mom).
Uudessakaupungissa Kaupunginhallitus asettaa kaupunkisuunnittelun laatiman kaavoituskatsauksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja  nähtävillä olosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä myös kaupungin internet-sivuilla.
Kaavoituskatsauksen lisäksi Uudessakaupungissa julkaistaan tarpeen tullen kaavoista erillisiä vireilletulokuulutuksia.

Kaupunginhallitus asetti vuoden 2020 kaavoituskatsauksen virallisesti nähtäville 10.10. – 11.11.2019 väliseksi ajaksi. Mahdolliset mielipiteet kaavoituskatsauksesta pyydettiin toimittamaan 11.11.2019 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki.

Kaavoituskatsaus

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087

Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771

Meneillään olevat kaavahankkeet ovat katsottavissa sivulla vireillä olevat kaavat >

Ajankohtaista