Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 7§). Se laaditaan kerran vuodessa ja siinä esitellään ajankohtaiset kaavahankkeet. Kaavoituskatsauksen yhteydessä ilmoitetaan myös niiden kaavojen vireilletulosta (MRL 63§ 2 mom.)  joille on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan lehti-ilmoituksella sekä myös kaupungin internet-sivuilla.
Kaavoituskatsauksen lisäksi Uudessakaupungissa julkaistaan tarpeen tullen kaavoista erillisiä vireilletulokuulutuksia.
Meneillään olevat kaavahankkeet ovat katsottavissa internetsivulla kaavoja vireillä/nähtävillä.