Kaupunkisuunnittelu

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 7§). Se laaditaan kerran vuodessa ja siinä esitellään ajankohtaiset kaavahankkeet. Kaavoituskatsauksen yhteydessä ilmoitetaan myös kaavojen vireilletulosta sekä voidaan asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville (MRL 63§ 2 mom).
Uudessakaupungissa Kaupunginhallitus asettaa kaupunkisuunnittelun laatiman kaavoituskatsauksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja  nähtävillä olosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä myös kaupungin internet-sivuilla.
Kaavoituskatsauksen lisäksi Uudessakaupungissa julkaistaan tarpeen tullen kaavoista erillisiä vireilletulokuulutuksia.
 

Kaavoituskatsaus

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087

Meneillään olevat kaavahankkeet ovat katsottavissa sivulla vireillä olevat kaavat >