Kaupunkisuunnittelu

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 7§). Se laaditaan kerran vuodessa ja siinä esitellään ajankohtaiset kaavahankkeet. Kaavoituskatsauksen yhteydessä ilmoitetaan myös kaavojen vireilletulosta sekä voidaan asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville (MRL 63§ 2 mom).
Uudessakaupungissa Kaupunginhallitus asettaa kaupunkisuunnittelun laatiman kaavoituskatsauksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja  nähtävillä olosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä myös kaupungin internet-sivuilla.
Kaavoituskatsauksen lisäksi Uudessakaupungissa julkaistaan tarpeen tullen kaavoista erillisiä vireilletulokuulutuksia.

 
KAAVOITUSKATSAUS 2023
 
Uudenkaupungin kaupunki on laatinut kaavoituskatsauksen, jossa esitellään vireillä olevat ja vireille tulevat kaavat.
 
Kaavoituskatsaukseen voi tutustua Uudenkaupungin nettisivuilla uusikaupunki.fi/kaavat. Kaavoituskatsaukseen voi tutustua myös sähköisesti palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10.
 
Kaavoituskatsaus on virallisesti nähtävillä 2.3. – 3.4.2023. Mielipiteet kaavoituskatsauksesta pyydetään toimittamaan 3.4.2023 mennessä sähköpostitse kirjaamo@uusikaupunki.fi tai osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki.
 

Kaavoituskatsaus

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087

Kaavasuunnittelija Markus Gerke
puh. 040 351 9662

Meneillään olevat kaavahankkeet ovat katsottavissa sivulla vireillä olevat kaavat >

Kaavoituskatsaus 2023