Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen, yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja.

Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista.

Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä.

Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista ja hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueiden kiinteistönmuodostamistehtävät.

Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät.

Ylläpidämme myös kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa.
 

Vuonna 2017 uudistettuja jouluvaloja voit ihastella  tältä videolta >
Kaupunkisuunnittelussa on valmistunut kaavoituskatsaus vuodelle 2019. Siinä selostetaan lyhyesti maakuntakaavoituksen tilanteesta sekä  vireillä olevista
yleis- ja asemakaavoista. Asemakaavoja on vireillä parisenkymmentä ja...
Rakennusinventoija kameroineen ja muistiinpanovälineineen tulee liikkumaan Uudenkaupungin keskustan alueen kaduilla ja pihoilla lokakuun loppupuolelta alkaen vuoden loppuun saakka.
Rakennusten inventointi liittyy kaupunkisuunnittelussa...
Kysely oli varsin laaja ja vaati aikaa. Varsinainen kyselyosuus oli jaettu neljään osa-alueeseen. Ensimmäinen ja laajin koski kävelykatua, toisessa osassa kysyttiin projektin aikana tehtyjen tilamuutosten ja aktiviteettien vaikutusta viihtyvyyteen...
Mältinkalliolle suunnitellut neljä kerrostaloa.
Mältinkalliolla on nyt alkanut tapahtua. Perjantaina alkoivat alueella puunkaatotyöt ja niiden jälkeen alkaa maaston louhinta. Kortteliin on tarkoitus rakentaa kaikkiaan neljä kerrostaloa ja pysäköintialue.
Talot tulevat olemaan 49-asuntoisia...

Kaupunginlahden ranta-alueet ovat viime vuosina osaltaan kokeneet huomattavan kasvojen kohotuksen ja nyt ollaan lähipäivinä aloittamassa Sorvakon sillan ja Pakkahuoneen välisen rantaosuuden  kunnostustöitä. Kaupunginhallitus antoi maanantain 24.9...

Demokatu -projekti on tullut arviointivaiheeseen. Lokakuussa tullaan järjestämään muutama keskustelu- ja työpajailta. Tällä hetkellä avoimena on verkkopohjainen kyselytutkimus. Kysely on laaja, joten sen vastaamiseen kannattaa varata aikaa...

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2018
Kaupunki koostaa arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa strategian tueksi.
Etsimme onnellisuuden kaavaa. Tarvitsemme reseptin, jolla saa nykyiset asukkaat viihtymään, tulevat asukkaat jäämään ja matkailijat ihastumaan.
Ohjelma osallistaa kuntalaisia ja muita sidosryhmiä monin eri tavoin. Tavoitteena on järjestää mm. erilaisia kohtaamisia, kyselyjä ja työpajoja.
Ohjelman oma kotisivu on osoitteessa: uki.fi/apoli2018

Kaupunkisuunnittelu

Käyntiosoite: 
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite: 
PL 20, 23501 Uusikaupunki
Laskutusosoite: PL 13, 23501 Uusikaupunki   
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Kts. virastotalon aukioloajat

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
 
Kaavoitusasiat
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Hanke- ja rakennussuunnittelija Virpi Tervonen
puh. 050 379 1159
 
Kartta- ja tonttiasiat
Palvelusihteeri Saila Wilenius
puh. 044 551 5336
karttapalvelu@uusikaupunki.fi
 
Kiinteistörekisteri ja kiinteistönmuodostus
Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen
puh. 050 591 5688
Kiinteistörekisterinhoitaja Sari Kälkäinen
puh. 044 733 5335
 
Mittauspalvelut, kartastot
Paikkatietoinsinööri Johan Mikola
puh. 044 088 5725
 
Maaomaisuus
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
 
Luonnonvarojen hoito
Metsä-, viher-, pelto ja vesialueet
Palvelusihteeri Anita Vornanen
puh. 044 551 5313
Kaupunginpuutarhuri Saija Peltola
puh. 050 053 8612
 
Katu- ja liikenneasiat sekä yhdyskuntatekninen suunnittelu
Suunnitteluinsinööri Helena Lindström
puh. 050 520 4449
 
Joukkoliikenne ja seutulippu
Suunnitteluinsinööri Helena Lindström
puh. 050 520 4449