Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Ilmakuvat

Ortoilmakuva

Ortoilmakuva on ilmakuva, joka kuvaa maanpinnan kohtisuoraan ilmasta katsottuna ja maaston aiheuttamat virheet on oikaistu laskennallisin menetelmin.
Ortoilmakuvien avulla pystytään havainnollistamaan asioiden esittämistä muun muassa yhdistettyinä kaava- ja kunnallisteknisiin suunnitelmiin sekä rajakarttoihin ja ajantasakaavaan.

Uudessakaupungissa pyritään suorittamaan ilmakuvauksia muutaman vuoden väliajoin. Koko Uudenkaupungin alueesta on viimeisin ilmakuvaus vuodelta 2014 ja Uudenkaupungin keskustan alueen viimeisin kuvaus on huhtikuulta 2019. Lisäksi Uudenkaupungin, Lokalahden ja Pyhämaan keskustoista on teetetty erikseen ilmakuva vuonna 2011 ja Kalannista vuonna 2013.
Mahdollisuuksien mukaan on ilmakuvauksissa yhteistyötä myös maanmittauslaitoksen kanssa.

Viistoilmakuvat

Uudessakaupungissa on tehty lentokuvauksena myös viistoilmakuvia.
Koko Uudenkaupungin alue on kuvattu ilmasta käsin 15.5.2012 (kuvaussuunta etelästä pohjoiseen), 1.6.2015 (kuvaussuunta pohjoisesta etelään) sekä kesäkuussa 2017 (kuvaussuunta lännestä itään) ja lokakuussa 2018 (kuvaussuunta idästä länteen).
Kuvia on mahdollista myös ostaa haluamastaan kohdasta itselleen parempilaatuisena ja niiden hinta on kuvan resoluutiosta riippuen 20-35 €/kpl.

Uudenkaupungin ilmakuviin voi tutustua netissä Uudenkaupungin internetkarttapalvelussa. Siellä vanhimmat ilmakuvaukset Uudenkaupungin keskustan alueelta ovat vuodelta 1967. Siirry karttapalveluun >
(Valitse kartalla näkyvät tiedot -valikosta Ilmakuvat)


Esimerkkikuvat saat klikkaamalla suuremmiksi.

Ortoilmakuvaa keskustasta (kuvaus 2014)
Viistoilmakuvaa kuvattuna etelästä pohjoiseen (kuvaus 2012)
Viistoilmakuvaa kuvattuna pohjoisesta etelään (kuvaus 2015)
Viistoilmakuvaa kuvattuna lännestä itään (kuvaus 2017)
Viistoilmakuvaa kuvattuna idästä länteen n. kilometrin korkeudesta (kuvaus 2018)
Viistoilmakuvaa kuvattuna idästä länteen keskustojen alueelta (kuvaus 2018)