Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kartta-aineistot ja karttatilaukset

Ilmakuva Uudestakaupungista

Kaupunki tuottaa ja ylläpitää suurimittakaavaista karttaa ns. kantakarttaa asemakaava-alueelta Uudenkaupungin keskustassa sekä Kalannin, Lokalahden ja Pyhämaan keskustaajamista suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin.

Tämä 1:500 –1:2000 mittakaavainen kantakartta on pohjana rakentamisen suunnittelulle ja kunnallistekniselle suunnittelulle. Kartalla kuvattavia kohteita ovat mm. kiinteistöt, rajat, rakennukset, liikenneväylät, maa- ja vesialueet, korkeustiedot ja nimistö.

Lisäksi koko kunnan alueelta on saatavana 1:5000 -mittakaavaista karttaa mm. erilaisten viranomaislupien liitteiksi.

Kartta-aineistoa voidaan luovuttaa perinteisenä paperiversiona tai tapauskohtaisesti yleisimmissä tiedostoformaateissa (mm. tiff, pdf, dwg) digitaalista käyttöä varten.

Uudenkaupungin kaupunki on siirtynyt karttatuotannossaan uusiin tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmiin 16.8.2012 alkaen. Kaupunki käyttää karttatuotannossaan ETRS-GK22 mukaisia tasokoordinaatteja sekä N2000 korkeusjärjestelmää.

Ilmakuva (Ortokuva)

Uudenkaupungin koko alueesta on viimeisin ilmakuvaus vuodelta 2014. Kuvauksen perusteella alueesta on tehty oikaistu ortokuva. Uudenkaupungin, Lokalahden ja Pyhämaan keskustoista on teetetty erikseen ilmakuva vuonna 2011 ja Kalannista vuonna 2013.

Viistoilmakuvat

Koko Uudenkaupungin alue on kuvattu ilmasta käsin 15.5.2012 (kuvaussuunta etelästä pohjoiseen), 1.6.2015 (kuvaussuunta pohjoisesta etelään) sekä kesäkuussa 2017 (kuvaussuunta lännestä itään) ja lokakuussa 2018 (kuvaussuunta idästä länteen).
Kaikki nämä ns. viistoilmakuvat ovat nähtävänä myös netissä Uudenkaupungin internetkarttapalvelussa.
Kuvia on mahdollista myös ostaa haluamastaan kohdasta itselleen parempilaatuisena ja niiden hinta on kuvan resoluutiosta riippuen 20-35 €/kpl.

Oheiset ilmakuvat saat klikkaamalla suuremmiksi.

Ortoilmakuvaa keskustasta (kuvaus 2014)
Viistoilmakuvaa kuvattuna etelästä pohjoiseen (kuvaus 2012)
Viistoilmakuvaa kuvattuna pohjoisesta etelään (kuvaus 2015)
Viistoilmakuvaa kuvattuna lännestä itään (kuvaus 2017)
Viistoilmakuvaa kuvattuna idästä länteen n. kilometrin korkeudesta (kuvaus 2018)
Viistoilmakuvaa kuvattuna idästä länteen keskustojen alueelta (kuvaus 2018)
Paljon aineistoamme on katsottavissa myös internetkarttapalvelussa.
Klikkaa Suurenna kartta ja siirry karttapalveluun.

Karttapalvelusta on ostettavissa mm.

  • Asemapiirroksen laatimisen pohjaksi vektorimuotoista karttaa dwg-muotoisena
  • Myös omistus- ja hallintaoikeusselvitykset (jos tontin hallintaoikeus ei omistajamuutosten tai uusien vuokrasopimusten vuoksi vielä näy rekistereissä)