Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Yksityistiet

Yksityistie Uudessakaupungissa
Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon jokainen sen hyödyn mukaan mitä tie kullekin tuottaa. Osakkaat voivat muodostaa tiekunnan, joka vastaa tien hoitoon liittyvistä asioista. Uudenkaupungin alueella on runsaat 250 järjestäytynyttä yksityistietä ja näillä kunnossapidettävänä n. 450 km tietä.

Uudenkaupungin kaupungissa yksityistieasiat kuuluvat 1.1.2009 alkaen tekniselle lautakunnalle. Lautakunnan tehtäviin kuuluu mm. yksityisteiden kunnossapitoavustuksista päättäminen. Yksityistielain mukaiset toimitukset ja valitusasiat käsittelee lautakunnan keskuudesta valittu kolmijäseninen toimitusmiehistö. 
Pysyvän liikennemerkin pystyttämiseen yksityistielle tarvitaan kaupugin suostumus. Asian käsittelee tiekunnan hakemuksesta kiinteistöinsinööri.
Liikennemerkki yksityistiellä

Valtion avustukset yksityisteiden parantamiseen

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteen kuten lossin tai talvitien ylläpitoon ja kunnostamiseen.

Tyypillisiä parantamishankkeita ovat esim. siltojen ja rumpujen peruskorjaukset, routavaurioiden korjaaminen sekä tien kantavuutta ja kuivatusta parantavat hankkeet. Valtionavustuksen osuus on enintään 75 prosenttia hankkeen hyväksytyistä arvonlisäverollisista kokonaiskustannuksista. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myöntämisen ehtona on, että tie on ELY-keskuksen päätöksellä todettu valtionavustuskelpoiseksi.

Hakeminen

Voit hakea avustusta yksityistien parantamista varten Yksityisen tien parantamisen valtionavustus-lomakkeella. Hakemuslomakkeen ja tarkempia ohjeita saa ELY-keskuksen sivuilta.

Käyntiosoite: 
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite: 
PL 20, 23501 Uusikaupunki
Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen
puh. 050 591 5688

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi