Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Tiesuunnitelmat

Nähtävillä tiesuunnitelma Kalanti-Kodjala välille rakennettavasta jalankulku- ja pyörätiestä

 
Varsinais-suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Uudenkaupungin kaupungille maantielain 27 § mukaista käsittelyä varten tiesuunnitelman Kt 43 Uusikaupunki – Laitila jalankulku- ja pyöräilyväylä, Uusikaupunki ja Laitila
 

Tiesuunnitelma on nähtävänä 30 päivää  8.2.- 12.3.2018  välisen ajan.

 

Kuvaus hankkeesta

Uudenkaupungin kaupunki laatii yhteistyössä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kanssa tiesuunnitelmaa kantatien 43 Uusikaupunki-Laitila jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantamiseksi välillä Kalanti-Kodjala.
Tavoitteena on rakentaa yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, joka erotetaan välikaistalla kt 43:sta. Uutta jalankulku-pyörätietä tulisi n. 7,2 km matkalle.
Kantatie 43 on Uudenkaupungin ja Laitilan välinen päätie. Suunnittelukohde sijaitsee kantatien eteläpuolella Kalannin ja Kodjalan välillä. Suunnittelualue alkaa Vehmaantien mt 1953 ja kantatien 43 liittymästä Kalannin alikululta ja päättyy Kaupintanhuan yksityistieliittymään, missä väylä liittyy nykyiseen Kodjala-Laitila välin jalankulku- ja pyörätiehen.
Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin alustavasti 6.6.2017 Kalantitalolla pidetyssä yleisötilaisuudessa.


Lisätietoja suunnitelmasta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Projektipäällikkö Sakari Hurskainen p. 0295022789

Virallinen nähtävilläolokuulutus on julkaistu sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset >>>


Linkki:  Kuntien kanssa yhteistyössä toteutettavat hankkeet,  ELY >>>

 
Tiesuunnitelma on nähtävänä myös Uudenkaupungin kaupungin yhteispalvelupiste Passarissa, osoitteessa Rauhankatu 4 ja Kalannin kirjastossa, osoitteessa Pankkitie 2.


Tiesuunnitelmaa koskevat, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle osoitettavat, muistutukset on toimitettava viimeistään 12.3.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja Kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki.