Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Uusikaupunki on ollut mukana valmistelemassa Vakka-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelmaa, joka valmistui vuonna 2015. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena ovat:


A. Perusasiat kuntoon

 • Poikkihallinnollista yhteistyötä ja sitoutumista – päättäjät mukaan!

 • Liikennekasvatus- ja tiedotustyö osaksi eri toimialojen arjen työtä
 • Liikenneturvallisuus reunaehdoksi kaavoissa ja liikennesuunnitelmissa

B. Riskikäyttäytymisen vähentäminen
 • Alkoholionnettomuuksista eroon
 • Kaahailu kuriin
 • Keskeiset turvalaitteet laajamittaiseen käyttöön

C. Eroon onnettomuuskasaumista
 • Riskiliittymien parannukset ja nopeusrajoituspolitiikka

D. Nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen
 • Vuosikelloajattelusta potkua ja suunnitelmallisuutta liikennekasvatukseen
 • Perheille ja yhteisöille tukea liikennekasvatustehtävässä
 • Nuoret vahvemmin mukaan liikenneturvallisuustyöhön – osallistamista ja vertaiskasvatusta
 • Turvallisesti mopolla

E. Iäkkäiden liikenneturvallisuuden parantaminen
 • Huolehditaan ikäautoilijoiden ajokunnosta
 • Turvallista arkiliikuntaa kävellen ja pyörällä
 • Esteetön liikenneympäristö
 • Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen taajama-alueilla
 • Taajamien ajonopeudet turvalliselle tasolle
 • Suojatiet nimensä veroisiksi
 • Lisää panostusta kävely- ja pyöräteiden ylläpitoon
 • Pyöräilyn pääreitit ja pyöräpysäköinti kuntoon
 • Pyöräilyn edistäminen eri toimialoilla ja yhdessä sidosryhmien kanssa

Lataa pdf-muotoinen Vakka-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma:
Tiedosto tulossa myöhemmin
 
Liikenneturvallisuus ja kestävä liikenne ovat keskeisiä teemoja myös Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Varsinais-Suomi.fi). Suunnitelman tavoite on yhdessä Varsinais-Suomen maakuntastrategian ja maakuntakaavoituksen kanssa edistää hyvää saavutettavuutta, asukkaiden sujuvaa arkea, kestävää liikennejärjestelmän ja aluerakenteen vahvistamista sekä maakunnan erityispiirteiden tunnistamista.