Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kestävä ja turvallinen liikenne

Kestävän ja turvallisen liikkumisen periaatteet tähtäävät yhteiskunnan ja ympäristön kannalta edullisiin kulkutapoihin. Liikkumattomuus on suurin huonon terveyden riskitekijä. Se on osasyynä n. 10 % kuolemista Euroopassa ja neljänneksi suurin kuolinsyy korkean tulotason maissa. Omin lihasvoimin tapahtuva arkiliikkuminen on helpoimpia tapoja lisätä liikuntaa. Kestäviä liikkumismuotoja ovat erityisesti kävely ja pyöräily, jotka paitsi lisäävät fyysistä aktiivisuutta, myös edistävät ihmisten välistä vuorovaikutusta. Omin lihasvoimin liikkumisen rinnalla tarvitaan myös autoliikennettä. Valtakunnallinen tavoite Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä, on lähtökohtana liikenneturvallisuustyölle.  

Kestävän ja turvallisen liikkumisen työryhmä (KeTuLi)

Uudessakaupungissa toimii monialainen kestävän ja turvallisen liikkumisen (KeTuLi) työryhmä, jossa on jäseniä kaikista eri hallintokunnista. Ryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa.  Toiminta koostuu liikenneturvallisuuden ja kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä.  Toimenpiteitä ovat esimerkiksi tiedottaminen, kampanjoiden suunnittelu ja toteutus omalle toimialalle sekä eri ikäryhmien liikenneturvallisuus- ja kasvatustyön suunnittelu ja koordinointi. Työryhmällä on Laitilan ja Pyhänrannan kanssa yhteinen liikenneturvallisuuskoordinaattori. Koordinaattorin rahoitukseen osallistuvat kunnat ja ELY-keskus. Työryhmän pääkumppanit ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Liikenneturva sekä poliisi.  


Lisätietoja:

Yhteyshenkilö Henriikka Lohtaja 
etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
puh. 040 1866266 


Valtakunnallinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma (Valtioneuvosto PDF)

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030: Valtioneuvoston periaatepäätös (Valtioneuvosto)

Yhteystiedot

Kadut ja liikenne
etunimi.sukunimi(at)uusikaupunki.fi

Kiinteistöpäivystys
puh. 050 082 3745

Talvikunnossapitopäivystys
puh. 040 648 6248

Kaupungin ylläpitämien katujen kunnossapito ja katuvalot
Työpäällikkö Mikko Jalonen
puh. 044 350 2281

Katujen suunnitteluasiat
Suunnittelija Henriikka Lohtaja
puh. 040 186 6266

Yleisten teiden kunnossapito (valtatiet, kantatiet, maantiet)
Väylävirasto -> ELY-keskus, Turku
Liikenteen asiakaspalvelu (Palauteväylä)
> Chat-palvelu arkisin klo 12-16
Puh. 0295 020 600 pvm/mpm (arkisin klo 9-16)
liikenteen.asiakaspalvelu@vayla.fi

Tienkäyttäjän linja
puh. 0200 2100 (pvm)
Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista 24 h / vrk