Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Katusuunnitelmat

Katusuunnitelmaa

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

  • Sorolantien katusuunnitelmaluonnos uudesta ylikulkusillasta ja siihen liittyvistä jalankulku- ja pyörätiejärjestelyistä välillä Sorolantie-Kuunarintie

Suunnitelmapiirustukset pidetään nähtävillä 7.-20.2.2019 välisen ajan.
Sillan uusiminen liittyy Liikenneviraston käynnistämän Turku-Uusikaupunki rautatien sähköistysprojektiin. Uusimisen yhteydessä sillan paikka sekä sen myötä myös jalankulku- ja pyöräteiden sijainti muuttuvat. Nykyinen silta on vuodelta 1984. Mahdolliset huomautukset on tehtävä nähtävillä olon aikana.
(Kts. suunnitelma-asiakirjat tämän sivun liitteistä)
Kohteen sijainti, linkki karttapalveluun >
 
  • Soijatien katusuunnitelmaluonnos välillä Betorantie-Onkakatu

Suunnitelmapiirustukset pidetään nähtävillä 7.-20.2.2019 välisen ajan.
Betoran teollisuusalueella sijaitseva Soijatie on rakentamaton kaavakatu, jolle on laadittu katusuunnitelmaluonnos. Katusuunnitelma koskee n. 550 m pituista katuosuutta välillä Betorantie-Onkakatu. Mahdolliset huomautukset on tehtävä nähtävillä olon aikana.
(Kts. suunnitelma-asiakirjat tämän sivun liitteistä)
Kohteen sijainti, linkki karttapalveluun >
 

Katusuunnitelmien nähtävilläolo

Katusuunnitelmia säätelee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely. Katusuunnitelmien nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla ja paikallislehdissä sekä lisäksi kaupungin netti-ilmoitustaululla.

Asianosaisilla on mahdollisuus tehdä:

  • suunnitelmaluonnoksesta huomautus nähtävillä olon aikana.
  • suunnitelmaehdotuksesta muistutus kirjallisena ja se on toimitettava viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15 mennessä os. Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo,  PL 20, 23501 Uusikaupunki tai sähköpostilla kirjaamo(at)uusikaupunki.fi
Mielipiteen/huomautuksen/muistutuksen voi tehdä valmiilla lomakkeella. (Täytä pdf, tulosta ja postita lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.Täyttö toimii Adobe readerillä)
Virallinen kuulutus nähtävillä olosta on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset  >>>


Suunnitelmien kulkua on mahdollista seurata netissä kaupungin eri toimielinten esityslistoista ja pöytäkirjoista  >>>