Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Katusuunnitelmat

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat


Autotehtaankadun katusuunnitelmaehdotus välillä Autonrakentajantie-Kurjenpolku pidetään nähtävillä 1. - 15.4.2021 välisen ajan

Autotehtaankadun osuus välillä Autonrakentajantie-Kurjenpolku on siirtynyt kaupungin omistukseen v. 2018 ja alueella ei ole vielä katu­suunnitelmaa eikä siten myöskään kadunpitopäätöstä. Osuudelle on valmisteltu suunnitelma, jossa on huomioitu autotehtaan merkittävä henkilöliikennekuormitus ja liikenneturvallisuuden vaatimukset. Katusuunnitelmaluonnos oli nähtävillä 4. – 18.3.2021 välisen ajan.

Mahdollisesti muistutukset tulee toimittaa viimeistään 15.4.2021 osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uusikaupunki.fi

 

Katusuunnitelmien nähtävilläolo

Katusuunnitelmia säätelee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely. Katusuunnitelmien nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin verkkosivujen sähköisellä ilmoitustaululla ja paikallislehdissä. 
Asianosaisilla on mahdollisuus tehdä:

  • suunnitelmaluonnoksesta huomautus nähtävillä olon aikana.
  • suunnitelmaehdotuksesta muistutus kirjallisena ja se on toimitettava viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15 mennessä os. Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo,  PL 20, 23501 Uusikaupunki tai sähköpostilla kirjaamo(at)uusikaupunki.fi
Mielipiteen/huomautuksen/muistutuksen voi tehdä valmiilla lomakkeella. (Täytä pdf, tulosta ja postita lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.Täyttö toimii Adobe readerillä)
Virallinen kuulutus nähtävillä olosta on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset  >>>


Suunnitelmien kulkua on mahdollista seurata netissä kaupungin eri toimielinten esityslistoista ja pöytäkirjoista  >>>

Yhteystiedot:
Suunnittelija Henriikka Lohtaja
puh. 040 186 6266
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fiKatusuunnitelmat pidetään sähköisesti nähtävillä myös seuraavissa toimipaikoissa: