Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Katusuunnitelmat

Katusuunnitelmaa

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

- Katusuunnitelmaehdotus Jalankulku- ja pyörätiejärjestelyt välillä Sorolantie-Kuunarintie
Katusuunnitelma-asiakirjat ovat nähtävillä 25.4. – 9.5.2019 välisen ajan.
Muistutukset on tehtävä kirjallisena nähtävillä olon aikana.

Sorolantien ylikulkusillan sijainti, linkki karttapalveluun>
Sorolantien ylikulkusillan ja siihen liittyvän jalankulku- ja pyörätieyhteyden uusiminen liittyy Liikenneviraston käynnistämään Turku-Uusikaupunki rautatien sähköistysprojektiin. Uusimisen yhteydessä sillan paikka sekä sen myötä myös jalankulku- ja pyöräteiden sijainti muuttuvat. Nykyinen silta on vuodelta 1984.

- Soijatien katusuunnitelmaehdotus välillä Betorantie – Onkakatu
Katusuunnitelma-asiakirjat ovat nähtävillä 11.4. – 26.4.2019 välisen ajan.
Muistutukset on tehtävä kirjallisena nähtävillä olon aikana.

Soijatie on Betoran teollisuusalueella sijaitseva rakentamaton kaavakatu. 
Katusuunnitelma koskee n. 550 m pituista katuosuutta välillä Betorantie-Onkakatu.
Katusuunnitelma on tilattu Ramboll Finland Oy:ltä (viranhaltijapäätös hankinnasta 1.11.2018 § 95). Suunnitelmassa katutila koostuu ajoradasta 7 m ja viherkaistalla erotetusta jalankulku- ja pyörätiestä 3 m.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Soijatien sijainti, linkki karttapalveluun>
Hyväksytty katusuunnitelma mahdollistaa nopean reagoimisen teollisuuden tarpeisiin tulevaisuudessa.

Katusuunnitelmien nähtävilläolo

Katusuunnitelmia säätelee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely. Katusuunnitelmien nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla ja paikallislehdissä sekä lisäksi kaupungin netti-ilmoitustaululla.

Asianosaisilla on mahdollisuus tehdä:

  • suunnitelmaluonnoksesta huomautus nähtävillä olon aikana.
  • suunnitelmaehdotuksesta muistutus kirjallisena ja se on toimitettava viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15 mennessä os. Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo,  PL 20, 23501 Uusikaupunki tai sähköpostilla kirjaamo(at)uusikaupunki.fi
Mielipiteen/huomautuksen/muistutuksen voi tehdä valmiilla lomakkeella. (Täytä pdf, tulosta ja postita lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.Täyttö toimii Adobe readerillä)
Virallinen kuulutus nähtävillä olosta on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset  >>>


Suunnitelmien kulkua on mahdollista seurata netissä kaupungin eri toimielinten esityslistoista ja pöytäkirjoista  >>>

Yhteystiedot:
Suunnittelija Henriikka Lohtaja
puh. 040 186 6266
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fiKatusuunnitelmat pidetään nähtävillä myös seuraavissa toimipaikoissa:

Uudenkaupungin Kaupunkisuunnittelu
Virastotalo Mörne, 3. kerros

Uudenkaupungin Yhteispalvelupiste Passari