Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Katusuunnitelmat

Katusuunnitelmaa

Katusuunnitelmien nähtävilläolo

Katusuunnitelmia säätelee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely. Katusuunnitelmien nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla ja paikallislehdissä sekä lisäksi kaupungin netti-ilmoitustaululla.
Nähtävilläoloaikana asianosaisilla on mahdollisuus tehdä asiasta huomautus/muistutus.

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Juuri nyt ei ole katusuunnitelmia nähtävillä.


Uudenkaupungin tekniselle lautakunnalle osoitetut muistutukset on toimitettava kirjallisena nähtävillä olon aikana os. PL 20, 23501 Uusikaupunki.
Suunnitelmien kulkua on mahdollista seurata netissä kaupungin eri toimielinten esityslistoista ja pöytäkirjoista.
Yhteystiedot:
Suunnitteluinsinööri Helena Lindström
puh. 050 520 4449
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fiKatusuunnitelmat pidetään nähtävillä myös seuraavissa toimipaikoissa:

Uudenkaupungin Kaupunkisuunnittelu
Virastotalo Mörne, 3. kerros

Uudenkaupungin Yhteispalvelupiste Passari