Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Katusuunnitelmat

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Hakametsään laadittu Tammitien katusuunnitelmaehdotus välillä Koivukuja-Lehmuskuja pidetään nähtävillä 12.11. - 14.12.2020 välisen ajan.

Ehdotuksen mukaisessa ratkaisussa päiväkodin saatto- ja huoltoliikenne siirretään omalle ajoreitille ja saatto- ja henkilökuntapysäköintiä lisätään. Alue toimii myös Hakametsän kentän pysäköintipaikkana ja ajoneuvoyhteytenä. Tavoitteena on jalakulun ja pyöräilyn reittien turvallisuuden parantaminen, kun autoliikenne siirretään omille reiteilleen. Nykyisin mm. päiväkodin huoltokuljetukset joudutaan tekemään jalakulun ja pyöräilyn reittejä pitkin.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään 14.12.2020 osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki tai sähköpostitse kirjaamo@uusikaupunki.fi.
 

Katusuunnitelmien nähtävilläolo

Katusuunnitelmia säätelee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely. Katusuunnitelmien nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin verkkosivujen sähköisellä ilmoitustaululla ja paikallislehdissä. 
Asianosaisilla on mahdollisuus tehdä:

  • suunnitelmaluonnoksesta huomautus nähtävillä olon aikana.
  • suunnitelmaehdotuksesta muistutus kirjallisena ja se on toimitettava viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15 mennessä os. Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo,  PL 20, 23501 Uusikaupunki tai sähköpostilla kirjaamo(at)uusikaupunki.fi
Mielipiteen/huomautuksen/muistutuksen voi tehdä valmiilla lomakkeella. (Täytä pdf, tulosta ja postita lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.Täyttö toimii Adobe readerillä)
Virallinen kuulutus nähtävillä olosta on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset  >>>


Suunnitelmien kulkua on mahdollista seurata netissä kaupungin eri toimielinten esityslistoista ja pöytäkirjoista  >>>

Yhteystiedot:
Suunnittelija Henriikka Lohtaja
puh. 040 186 6266
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fiKatusuunnitelmat pidetään nähtävillä myös seuraavissa toimipaikoissa: