Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Katusuunnitelmat

Katusuunnitelmaa

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

- Katusuunnitelmaluonnokset seuraavista kaduista pidetään nähtävillä 3. - 22.10.2019:
(Sataman liikennejärjestelyt, vaihe 2)

  • Kainpirtintie
  • Kalasatamantie
  • Makasiinikatu
  • Suukarintie (välillä Sahanpuhdin länsireuna-Suukarinniemen kääntöpaikka, plv 230-250)
  • Varbergintie (välillä Varbergintie II - Makasiinikatu, plv 100-250)

Katusuunnitelmien alue on yhteensä noin 1420 metriä ja siihen sisältyy lisäksi uutta jalankulun- ja pyöräilyn (jkpp) reittiä noin 800 m. Suunnitelmat ovat voimassa olevien asemakaavojen mukaisia lukuun ottamatta yhtä vähäistä poikkeamaa teollisuustonttiliittymän sijainnissa.

Luonnoksista on jätettävä mahdolliset mielipiteet nähtävillä olon aikana.
(Suunnitelma-asiakirjat ovat tämän sivun liitteissä).

Katusuunnitelmien nähtävilläolo

Katusuunnitelmia säätelee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely. Katusuunnitelmien nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla ja paikallislehdissä sekä lisäksi kaupungin netti-ilmoitustaululla.

Asianosaisilla on mahdollisuus tehdä:

  • suunnitelmaluonnoksesta huomautus nähtävillä olon aikana.
  • suunnitelmaehdotuksesta muistutus kirjallisena ja se on toimitettava viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15 mennessä os. Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo,  PL 20, 23501 Uusikaupunki tai sähköpostilla kirjaamo(at)uusikaupunki.fi
Mielipiteen/huomautuksen/muistutuksen voi tehdä valmiilla lomakkeella. (Täytä pdf, tulosta ja postita lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.Täyttö toimii Adobe readerillä)
Virallinen kuulutus nähtävillä olosta on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset  >>>


Suunnitelmien kulkua on mahdollista seurata netissä kaupungin eri toimielinten esityslistoista ja pöytäkirjoista  >>>