Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuudet

Kesäinen Uusikaupunki
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (1978/669 ja  muutos 2005/547) säätää yleiseen käyttöön luovutettujen katujen kunnossa - ja puhtaanapitovelvollisuuksien jakautumisen kunnan ja kiinteistön haltijan välillä seuraavasti:

Puhtaanapito

Kiinteistön omistajan ja -haltijan velvollisuudet
 • ajoradalle, kevyen liikenteen väylälle ja jalkakäytävälle kertyneen lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta katualueen keskiviivaan saakka
 • pitää tontin rajasta enintään 3 metrin etäisyydelle ulottuva viherkaista ja oja siistinä
Kunnan velvollisuudet
 • istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden puhtaanapito

Talvikunnossapito

Kiinteistön omistajan ja -haltijan velvollisuudet
 • poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä
 • hiekoittaa jalkakäytävä tarvittaessa liukastumisen estämiseksi tai muutoin poistaa liukkaus
 • kuljettaa tarvittaessa jalkakäytävälle tai sen viereen kertyneet lumivallit pois
 • poistaa hiekoitushiekka jalkakäytävältä
 • jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun ja pintavesikaivojen kansiritilöiden pitäminen lumettomana, jäättömänä ja roskattomana
Kunnan velvollisuudet
 • ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden auraus, hiekoitus ja hiekoitushiekan poisto keväällä

Rakenteellinen kunnossapito

Kiinteistön omistajan ja -haltijan velvollisuudet
 • ilmoitusten tekeminen kunnalle tai poliisille liikennettä vaarantavista päällysteiden rikkoontumisista, kuopista tai muista vastaavista puutteista
 • tarvittaessa ryhdyttävä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi
Kunnan velvollisuudet
 • ajoratojen ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito
 • istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden kunnossapito
 • sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja pölyn sidonta

Kadulla tehtävät työt

Kaikista kadulla tai muulla yleisellä alueella tehtävistä töistä, esim. erilaisista kaivutöistä on tehtävä etukäteen ilmoitus kaupungille.
Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki

Kiinteistöpäivystys
puh. 050 082 3745

Talvikunnossapitopäivystys
puh. 040 648 6248

Kaupungin katujen kunnossapito- ja katuvaloasioissa yhteyshenkilö:
Työpäällikkö Mikko Jalonen
puh. 044 350 2281
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi