Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuudet

Kesäinen Uusikaupunki
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (1978/669 ja  muutos 2005/547) säätää yleiseen käyttöön luovutettujen katujen kunnossa - ja puhtaanapitovelvollisuuksien jakautumisen kunnan ja kiinteistön haltijan välillä seuraavasti:

Puhtaanapito

Kiinteistön omistajan ja -haltijan velvollisuudet
 • ajoradalle, kevyen liikenteen väylälle ja jalkakäytävälle kertyneen lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta katualueen keskiviivaan saakka
 • pitää tontin rajasta enintään 3 metrin etäisyydelle ulottuva viherkaista ja oja siistinä
Kunnan velvollisuudet
 • istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden puhtaanapito

Talvikunnossapito

Kiinteistön omistajan ja -haltijan velvollisuudet
 • poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä
 • hiekoittaa jalkakäytävä tarvittaessa liukastumisen estämiseksi tai muutoin poistaa liukkaus
 • kuljettaa tarvittaessa jalkakäytävälle tai sen viereen kertyneet lumivallit pois
 • poistaa hiekoitushiekka jalkakäytävältä
 • jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun ja pintavesikaivojen kansiritilöiden pitäminen lumettomana, jäättömänä ja roskattomana
Kunnan velvollisuudet
 • ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden auraus, hiekoitus ja hiekoitushiekan poisto keväällä

Rakenteellinen kunnossapito

Kiinteistön omistajan ja -haltijan velvollisuudet
 • ilmoitusten tekeminen kunnalle tai poliisille liikennettä vaarantavista päällysteiden rikkoontumisista, kuopista tai muista vastaavista puutteista
 • tarvittaessa ryhdyttävä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi
Kunnan velvollisuudet
 • ajoratojen ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito
 • istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden kunnossapito
 • sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja pölyn sidonta

Kadulla tehtävät työt

Kaikista kadulla tai muulla yleisellä alueella tehtävistä töistä, esim. erilaisista kaivutöistä on tehtävä etukäteen ilmoitus kaupungille.
Käyntiosoite:
Mörnenkatu 2 C, 23500 Uusikaupunki

Yhteystiedot

etunimi.sukunimi(at)uusikaupunki.fi

Kiinteistöpäivystys
puh. 050 082 3745

Talvikunnossapitopäivystys
puh. 040 648 6248

Kaupungin ylläpitämien katujen kunnossapito ja katuvalot
Työpäällikkö Mikko Jalonen
puh. 044 350 2281

Katujen suunnitteluasiat
Suunnittelija Henriikka Lohtaja
puh. 040 186 6266

Yleisten teiden kunnossapito (valtatiet, kantatiet, maantiet)
Väylävirasto -> ELY-keskus, Turku
Liikenteen asiakaspalvelu (Palauteväylä)
> Chat-palvelu arkisin klo 12-16
Puh. 0295 020 600 pvm/mpm (arkisin klo 9-16)
liikenteen.asiakaspalvelu@vayla.fi

Tienkäyttäjän linja

puh. 0200 2100 (pvm)
Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista 24 h / vrk